ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -皓-, *皓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[皓, hào, ㄏㄠˋ] bright, luminous; clear; hoary
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  告 [gào, ㄍㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] white, Rank: 3053

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hào, ㄏㄠˋ, ] bright; luminous; white (esp. bright white teeth of youth or white hair of old age), #23,358 [Add to Longdo]
[hào shǒu, ㄏㄠˋ ㄕㄡˇ, ] white head of hair; fig. old person, #100,728 [Add to Longdo]
齿[hào chǐ, ㄏㄠˋ ㄔˇ, 齿 / ] white teeth (symbol of youth and beauty), #113,642 [Add to Longdo]
[hào bái, ㄏㄠˋ ㄅㄞˊ, ] snow-white; spotless, #174,603 [Add to Longdo]
齿明眸[hào chǐ míng móu, ㄏㄠˋ ㄔˇ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄡˊ, 齿 / ] white teeth and bright eyes (成语 saw); lovely young woman, #397,082 [Add to Longdo]
首苍颜[hào shǒu cāng yán, ㄏㄠˋ ㄕㄡˇ ㄘㄤ ㄧㄢˊ, / ] white hair and grey sunken cheeks (成语 saw); decrepit old age, #582,871 [Add to Longdo]
齿朱唇[hào chǐ zhū chún, ㄏㄠˋ ㄔˇ ㄓㄨ ㄔㄨㄣˊ, 齿 / ] white teeth and vermilion lips (成语 saw); lovely young woman, #953,281 [Add to Longdo]
蛾眉齿[é méi hào chǐ, ㄜˊ ㄇㄟˊ ㄏㄠˋ ㄔˇ, 齿 / ] beautiful eyebrow and white teeth (成语 saw); lovely young woman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;皎々;;皎皎[こうこう;きょうきょう(皎々;皎皎), koukou ; kyoukyou ( kou ; kou kou )] (adj-t,adv-to) (1) bright (esp. of the moon); (2) (こうこう only) broad and empty [Add to Longdo]
[こうげつ, kougetsu] (n) (arch) bright white moon [Add to Longdo]
[こうし, koushi] (n) pearly white teeth [Add to Longdo]
然;皎然[こうぜん, kouzen] (adj-t,adv-to) shining brightly; shining whitely [Add to Longdo]
[こうばん, kouban] (n) zinc sulfate heptahydrate; white vitriol [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top