ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -皆-, *皆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[皆, jiē, ㄐㄧㄝ] all, every, everybody
Radical: , Decomposition:   比 [, ㄅㄧˇ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: -, Rank: 1419

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] all; each and every; in all cases, #2,597 [Add to Longdo]
比比[bǐ bǐ jiē shì, ㄅㄧˇ ㄅㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄕˋ, ] can be found everywhere, #20,479 [Add to Longdo]
草木[cǎo mù jiē bīng, ㄘㄠˇ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄝ ㄅㄧㄥ, ] lit. every tree or bush an enemy soldier (成语 saw); fig. to panic and treat everyone as an enemy; to feel beleaguered, #62,880 [Add to Longdo]
妇孺[fù rú jiē zhī, ㄈㄨˋ ㄖㄨˊ ㄐㄧㄝ ㄓ, / ] known to everyone; a household name, #64,038 [Add to Longdo]
放之四海而[fàng zhī sì hǎi ér jiē zhǔn, ㄈㄤˋ ㄓ ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄦˊ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, ] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea, #73,349 [Add to Longdo]
四海[sì hǎi jiē zhǔn, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, ] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea [Add to Longdo]
[jiē kě, ㄐㄧㄝ ㄎㄜˇ, ] both OK; all acceptable [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みな, mina] (n) ทุกๆ คน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[みな, kaikin] (n) ขยัน
勤手当[みな, kaikin teate] เบี้ยขยัน
さん 始めまして どぞよろしくね 俺毎日ゆっくり飲んで遊んで 仕事あまりしてない。 恋人探してるん[みな, minasan hajimemashite dozoyoroshikune ore mainichi yukkuri non de asonde shigoto amarishitenai . koibito sagashi terun] มีความสุขนะคะ ฉันรักเธอ
[みんな, minna] ทุกคน, ทั้งหมด
勤賞[かいきんしょう, kaikinshou] รางวัลคนที่มาไม่เคยขาด
勤率[かいきんりつ, kaikinritsu] (n) อัตราเบี้ยขยัน
さん[みなさん, minasan] (pron) ทุกคน, ทุกท่าน, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
さん[みなさん, minasan] (n) ทุกคน, ทุกท่าน, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
さん[みなさん, minasan] (n) ทุกคน, ทุกท่าน, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
さん[みなさん, minasan, minasan , minasan] (n) ทุกคน, ทุกท่าน, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みな(P);みんな(P), mina (P); minna (P)] (adv,n) (1) all; everyone; everybody; (2) everything; (P) [Add to Longdo]
々;[みなみな, minamina] (n) (1) all; everyone; everybody; (2) everything [Add to Longdo]
さん[みなさん(P);みんなさん(ik), minasan (P); minnasan (ik)] (n) (hon) all; everyone; everybody; (P) [Add to Longdo]
の者[みなのもの, minanomono] (n) everybody [Add to Longdo]
の衆[みなのしゅう, minanoshuu] (n) everybody [Add to Longdo]
まで言うな[みなまでいうな, minamadeiuna] (exp) don't finish what you're saying; stop what you're saying [Add to Longdo]
様;々様[みなみなさま, minaminasama] (n) Ladies and Gentlemen!; all of you; everyone [Add to Longdo]
[かいき, kaiki] (n) total eclipse; totality [Add to Longdo]
既月食[かいきげっしょく, kaikigesshoku] (n) total eclipse of the moon [Add to Longdo]
既食;既蝕[かいきしょく, kaikishoku] (n) total eclipse (of sun by moon); totality [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He's a nice guy - that's unanimous.「あいつはいい奴だ」とが異口同音に言う。
Please remember me to all your family.あなたのおうちの様によろしく。
We are all looking forward to seeing your family.あなたの家族に会えるのを楽しみにしています。
Apart from you, we are all poor.あなたは別として、我々は貧しい。
Although the man's ideas are sound, because he can't express them well, he doesn't have a ghost of a chance of getting them accepted.あの人の考え自体はしっかりしているのだが、なにせ説明がうまくできないために受け入れてもらうチャンスはまずない。
We all consider he's the cleverest dog in the world.うちでは彼が世界で一番利口な犬だと思っている。
Have all the passengers got on board yet?お客様はもうお乗りになりましたか。
How is it going with your family?お宅のさんはいかがですか。
The whole class laughed at his joke.クラスのものが彼の冗談に笑った。
All the boys in class worked hard.クラスの少年たちはよく勉強した。
Kate is looked up to by everybody.ケイトはに尊敬されている。
The cake were still warm, and they all ate and drank.ケーキは暖かく、で食べ、そして飲みました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みな, mina] alles, alle [Add to Longdo]
さん[みなさん, minasan] alle, Verehrte_Anwesende! [Add to Longdo]
[かいきん, kaikin] keinen_Tag_fehlen (bei der Arbeit) [Add to Longdo]
[かいさい, kaisai] vollstaendige_Bezahlung [Add to Longdo]
[かいむ, kaimu] nichts, nicht_im_geringsten, kein [Add to Longdo]
[かいもく, kaimoku] vollkommen, nicht_im_geringsten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top