ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

痛み

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -痛み-, *痛み*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
痛み[いたみ, itami] (n ) ความเจ็บปวด ความโศกเศร้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
痛み止め[いたみどめ, itamidome, itamidome , itamidome] (n ) ยาแก้ปวด
痛み入る[いたみいる, itamiiru] ซาบซึ้ง(ในความกรุณา)

Japanese-English: EDICT Dictionary
痛み[いたみ, itami] (n) pain; ache; sore; grief; distress; (P) [Add to Longdo]
痛み止め[いたみどめ, itamidome] (n) painkiller [Add to Longdo]
痛み入る[いたみいる, itamiiru] (v5r,vi) to be greatly obliged; to be very sorry [Add to Longdo]
痛み分け;痛分[いたみわけ, itamiwake] (n) match declared drawn due to injury (sumo) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My stomach hurts.胃が痛みます。
At the end of every day his back was tired and his legs hurt.1日が終わると背中が疲れ、足は痛みました。
Your kindness really touches me.あなたのご親切痛み入ります。
She was never completely free from pain after the accident.あの事故のあと、彼女が完全に痛みがなくなることはなかった。
How long have you had this pain?いつから痛みだしましたか。
I have hunger pangs.お腹がすくと胃が痛みます。
My stomach aches after meals.お腹が一杯になると胃が痛みます。
Will it hurt a lot?かなり痛みますか。
The injured person wailed with pain after recovering from the anaesthesia.けが人は麻酔から覚めた後痛みで泣きわめいた。
I have a gripping pain here.ここがしくしく痛みます。
I have a throbbing pain here.ここがずきずき痛みます。
I have a pricking pain here.ここがちくちく痛みます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Will there be pain?[JA] 痛みはあるの? The Queen's Justice (2017)
Drink it all, please. I'm afraid this is going to hurt.[JA] 飲み干して下さい 残念ですが痛みがあります Stormborn (2017)
And my heart is really aching![JA] 心が真に痛みます! Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
For the loss we all felt from his passing.[JA] 我々も同様に 痛みを感じてる Feed (2017)
ALISE[CN] 150)\blur3\an7}痛みを何度感じただろう 150)\blur3}已经感觉到几次痛楚了呢 ALISE Rakuen Tsuiho: Expelled from Paradise (2014)
"The hidden pain everyone shares lies deep in my heart. "[CN] 色あせた青ににじむ 白い雲 遠いあの日のいろ 心中隐藏着任何人都不知道的痛 心の奥の誰にも 隠してる痛み The Place Promised in Our Early Days (2004)
Your father will be given a chemical that stimulates the pain receptors in his brain.[JA] 痛みを刺激する 彼の脳の受容体。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
Will there be pain?[JA] 痛みはある? The Spoils of War (2017)
That's okay.[JA] ディスカバリーは痛みを免れる便利な方法よ それでいいじゃない The Discovery (2017)
Their brains would create a painful but a structural memory[JA] あなたの頭は痛みを覚え The Fate of the Furious (2017)
No, I'll make sure of that.[JA] いや 痛みはない The Spoils of War (2017)
Nothing's ever gonna hurt again.[JA] どんな痛みも これからは感じない Feed (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top