ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

疑う

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -疑う-, *疑う*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
疑う[うたがう, utagau] TH: สงสัย  EN: to doubt
疑う[うたがう, utagau] TH: กังขา  EN: to suspect

Japanese-English: EDICT Dictionary
疑う[うたがう, utagau] (v5u,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
These facts are certain.これらの事実は疑う余地はない。
It admits of no doubt.それは疑う余地がない。
Some people would question the truth of such rumors.そんな噂が正確かどうか疑う人もあるだろう。
Why should you suspect me?なぜあなたは私を疑うのですか。
I doubt whether it is true or not.わたしはそれの真意を疑う
Others will suspect us the more, the more we suspect them.われわれが他人を疑えば疑うほど、他人もわれわれを疑うであろう。
There is no room for doubt.疑う余地はない。
He guilt leaves no room for doubt.私の有罪は、疑う余地がない。
I doubt the truth of the report.私は、その報告の真実性を疑う
I doubt the authenticity of the document.私はその文章が本物かを疑う
True science teaches us to doubt and to abstain from ignorance.真の科学は我々に疑うことを、そして無知を断つことを教える。
His conduct is above suspicion.彼の行動には疑う余地がない(ほど立派だ)。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
疑う[うたがう, utagau] zweifeln, bezweifeln, Verdacht_hegen, misstrauen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top