ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -當-, *當*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[當, dāng, ㄉㄤ] appropriate, timely; to act, to serve; the sound of bells
Radical: , Decomposition:   尚 [shàng, ㄕㄤˋ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] field

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dāng, ㄉㄤ, / ] to be; to act as; manage; withstand; when; during; ought; should; match equally; equal; same; obstruct; just at (a time or place); on the spot; right; just at, #165 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] at or in the very same...; to pawn; suitable; adequate; fitting; proper; replace; represent, #165 [Add to Longdo]
当时[dāng shí, ㄉㄤ ㄕˊ, / ] then; at that time; while, #531 [Add to Longdo]
当然[dāng rán, ㄉㄤ ㄖㄢˊ, / ] only natural; as it should be; certainly; of course; without doubt, #684 [Add to Longdo]
当地[dāng dì, ㄉㄤ ㄉㄧˋ, / ] local, #858 [Add to Longdo]
相当[xiāng dāng, ㄒㄧㄤ ㄉㄤ, / ] equivalent to; appropriate; considerably; to a certain extent; fairly, #1,048 [Add to Longdo]
应当[yīng dāng, ㄧㄥ ㄉㄤ, / ] should; ought to, #1,378 [Add to Longdo]
当前[dāng qián, ㄉㄤ ㄑㄧㄢˊ, / ] current; today's; modern; present; to be facing (us), #1,422 [Add to Longdo]
当年[dāng nián, ㄉㄤ ㄋㄧㄢˊ, / ] in those days; then; in those years; during that time, #1,463 [Add to Longdo]
当天[dàng tiān, ㄉㄤˋ ㄊㄧㄢ, / ] that day; the same day, #1,725 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
十錢[とうじゅうぜん, toujuuzen] (n) type of bronze Chinese coin first issued under Emperor Yuan of the Southern Liang dynasty worth the value of ten iron coins [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top