ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

異なった

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -異なった-, *異なった*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
異なった[ことなった, kotonatta] TH: แตกต่าง  EN: different

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
As one gesture can have many different meanings, so many different gestures can have the same meaning.1つのしぐさが様々な意味があるのと同じように多くの異なったしぐさが同一の意味を持つ事もある。
Christianity and Islam are two different religions.キリスト教とイスラム教は異なった2つの宗教だ。
It is not enough to show that these two particles are moving at different speed.これらの2つの分子が異なったスピードで動いていることを示すだけでは不十分である。
Each way of sleeping is likely to produce a different kind of adult.それぞれの眠り方がそれぞれ異なった種類の大人を作る可能性はある。
Each individual dog has a different character.犬はそれぞれ異なった性格をもっている。
We shouldn't confuse solitude with isolation. They are two separate things.孤独と孤立を混同してはいけない。それぞれ異なったものである。
There are a lot of different peoples in the world.世界にはたくさんの異なった民族がいる。
No nation can exist completely isolated from others.他の国から完全に独立して存在できる国などはなく、私達は異なった文化圏の人々と接触を持たないわけには行かない。
The same cause often gives rise to different effects.同じ原因がしばしば異なった結果を生む。
He was open to a different way of thinking.彼は異なった考え方を拒まなかった。
We use the same classroom for two different groups of students each day.毎日同じ教室を2つの異なった生徒達の集団で使っているのです。
History presents us with many different answers to each question.歴史はそれぞれの問題にいくつもの異なった答えを私たちに与える。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top