ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

男の子

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -男の子-, *男の子*
Japanese-English: EDICT Dictionary
男の子(P);男のコ(P);男の児(oK)[おとこのこ(男の子;男の児)(P);おとこのコ(男のコ)(P), otokonoko ( otokonoko ; otoko no ji )(P); otokono ko ( otoko no ko )(P)] (n) boy; male child; baby boy; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I want to buy things," the boy said.「ぼくは、買いたいものがあるのだ」と男の子がいいました。 [M]
"I am too big to climb and play," said the boy.「ぼくは大き過ぎてのぼれないね」と男の子は言いました。 [M]
"I am too old to swing on branches," said the boy.「わたしは、ぶら下がるには、年をとりすぎています。」と男の子はいいました。
"I am too old and sad to play," said the boy.「わたしは、年とっていて遊べないね」男の子は言いました。
"My teeth are too weak for apples," said the boy.「私のはとっても弱ってりんごはかめません」と男の子は言いました。
"I want a house to keep me warm," he said.「私は暖かい家がほしいのだ」男の子は言いました。
"I am too busy to climb," said the boy.「私は忙しくて登っていられないね」と男の子は言いました。
A boy of seventeen is often as tall as his father.17歳の男の子は、父親と同じくらいの背のあるものが多い。
The boy over there is bowing to you.あそこにいる男の子が君におじぎをしているよ。 [M]
That boy over there will be Tom's brother.あそこにいる男の子はトムの弟でしょう。
Do you know the name of the boy standing over there?あそこに立っている男の子の名前をしっていますか。
How many boys are there in your class?あなたのクラスに男の子は何人いますか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
男の子[おとこのこ, otokonoko] Junge [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top