ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

男の人

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -男の人-, *男の人*
Japanese-English: EDICT Dictionary
男の人[おとこのひと, otokonohito] (n) man [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I asked her who was the man wearing a white hat.「白い帽子をかぶっている男の人は誰ですか」と私は彼女に言った。
The man who telephoned an hour ago was Frank.1時間前に電話して来た男の人はフランクでした。
Do you know that man with a big hat on?あなたは大きな帽子をかぶったあの男の人を知ってますか。
That man is a person who borrows money from many lenders.あの男の人は多重債務者である。
Who is that man?あの男の人は誰ですか。
That guy is walking pigeon-toed.あの男の人内股で歩いているよ。
Have you ever loved a man?これまでに男の人を愛したことがありますか。
The man wanted to have a drink.その男の人は1杯のみたかったのです。
The man looked at me.その男の人は私を見た。
The man died in a car accident.その男の人は自動車事故で死んだ。
The man lost his way in the woods.その男の人は森で道に迷いました。
The man lost his way in the woods.その男の人は森の中で道に迷いました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
男の人[おとこのひと, otokonohito] Mann [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top