ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

电影

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -电影-, *电影*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电影[diàn yǐng, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ, / ] movie; film, #636 [Add to Longdo]
电影[diàn yǐng jié, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] film festival, #8,009 [Add to Longdo]
电影[diàn yǐng yuàn, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ ㄩㄢˋ, / ] cinema; movie theater, #9,025 [Add to Longdo]
北京电影学院[Běi jīng Diàn yǐng Xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing Film Academy, #31,447 [Add to Longdo]
电影[diàn yǐng jiè, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧㄝˋ, / ] moviedom; the world of movies; film circles, #33,954 [Add to Longdo]
国家广播电影电视总局[guó jiā guǎng bō diàn yǐng diàn shì zǒng jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, 广 / ] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. 廣電|广电 [Add to Longdo]
外国电影[wài guó diàn yǐng, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ, / ] foreign film; foreign movie [Add to Longdo]
宽银幕电影[kuān yín mù diàn yǐng, ㄎㄨㄢ ㄧㄣˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ, / ] wide-screen movie [Add to Longdo]
广播电影电视总局[guǎng bō diàn yǐng diàn shì zǒng jú, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, 广 / ] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. 廣電|广电 [Add to Longdo]
恐怖电影[kǒng bù diàn yǐng, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ, / ] horror movie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top