ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

申し出を断る

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -申し出を断る-, *申し出を断る*
Japanese-English: EDICT Dictionary
申し出を断る[もうしでをことわる, moushidewokotowaru] (exp,v5r) to turn down an offer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have no idea what he has in mind, rejecting such a favorable proposal.こんな良い申し出を断るとは、私は彼が何を考えているのかさっぱりわからない。
It was stupid of you to have turned down the offer.その申し出を断るなんて君はばかだ。 [M]
You should have refused his offer.君は、彼の申し出を断るべきだった。 [M]
It stands to reason that I should decline the offer.私がその申し出を断るのは当然だ。
It is bold of him to refuse our offer.私たちの申し出を断るとは大胆だ。
Decline his offer to help me.私を助けようという彼の申し出を断る
It stands to reason that I should decline the offer.彼がその申し出を断るのは当然だ。
He had enough wisdom to refuse the offer.彼にはその申し出を断るだけの分別があった。
It's not wise of you to turn down his offer.彼の申し出を断るとは君も賢明ではない。 [M]
I think it natural for her to decline his offer.彼女が彼の申し出を断るのは当然だと思う。
She had enough wisdom to refuse the offer.彼女には申し出を断るだけの分別があった。
It was silly of him to refuse her offer.彼女の申し出を断るとは、彼は愚かであった。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top