ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

用户

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -用户-, *用户*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用户[yòng hù, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] user, #823 [Add to Longdo]
用户[duō yòng hù, ㄉㄨㄛ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] multiuser, #65,009 [Add to Longdo]
互联网用户[hù lián wǎng yòng hù, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] Internet user [Add to Longdo]
图像用户介面[tú xiàng yòng hù jiè miàn, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] graphical user interface; GUI [Add to Longdo]
图形用户界面[tú xíng yòng hù jiè miàn, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] graphical user interface (GUI) [Add to Longdo]
用户到网络接口[yòng hù dào wǎng luò jiē kǒu, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄠˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, / ] user-network interface; UNI [Add to Longdo]
用户到网络的接口[yòng hù dào wǎng luò de jiē kǒu, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄠˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, / ] User-Network Interface; UNI [Add to Longdo]
用户[yòng hù míng, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] user name; userid [Add to Longdo]
用户定义[yòng hù dìng yì, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄧˋ, / ] user-defined [Add to Longdo]
用户数据[yòng hù shù jù, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] user data [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top