ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -甜-, *甜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[甜, tián, ㄊㄧㄢˊ] sweet, sweetness
Radical: , Decomposition:   舌 [shé, ㄕㄜˊ]  甘 [gān, ㄍㄢ]
Etymology: [ideographic] Something tasty 甘 to the tongue 舌, Rank: 2020

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] sweet, #4,225 [Add to Longdo]
[tián mì, ㄊㄧㄢˊ ㄇㄧˋ, ] sweet; honey, #5,355 [Add to Longdo]
[tián měi, ㄊㄧㄢˊ ㄇㄟˇ, ] sweetness, #6,977 [Add to Longdo]
[tián pǐn, ㄊㄧㄢˊ ㄆㄧㄣˇ, ] dessert, #13,068 [Add to Longdo]
言蜜语[tián yán mì yǔ, ㄊㄧㄢˊ ㄧㄢˊ ㄇㄧˋ ㄩˇ, / ] sweet speech and honeyed words (成语 saw); hypocritical flattery, #18,748 [Add to Longdo]
[tián diǎn, ㄊㄧㄢˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] dessert, #19,596 [Add to Longdo]
[tián shí, ㄊㄧㄢˊ ㄕˊ, ] dessert; sweet, #22,316 [Add to Longdo]
[xiāng tián, ㄒㄧㄤ ㄊㄧㄢˊ, ] sound sleep, #22,614 [Add to Longdo]
苦辣[suān tián kǔ là, ㄙㄨㄢ ㄊㄧㄢˊ ㄎㄨˇ ㄌㄚˋ, ] sour, sweet, bitter and spicy hot; fig. the joys and sorrows of life, #26,090 [Add to Longdo]
[gān tián, ㄍㄢ ㄊㄧㄢˊ, ] sweet, #28,768 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てんさい, tensai] (n) sugar beet [Add to Longdo]
[てんちゃ, tencha] (n) Chinese blackberry (Rubus suavissimus); tian cha; sweet tea [Add to Longdo]
麺醤[テンメンジャン, tenmenjan] (n) sweet flour paste (Chinese seasoning) (chi [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top