ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

甘い

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -甘い-, *甘い*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
甘い[あまい, amai] (adj) หวาน (รสชาติ)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
甘い[うまい, umai] TH: อร่อย  EN: delicious

Japanese-English: EDICT Dictionary
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]
甘いもの;甘い[あまいもの, amaimono] (n) sweets; sweet food [Add to Longdo]
甘いもの好き;甘い物好き[あまいものずき, amaimonozuki] (n) sweet tooth; love of sweet things [Add to Longdo]
甘い顔をする[あまいかおをする, amaikaowosuru] (exp,vs-i) to go easy on somebody; to be easygoing; to be lenient [Add to Longdo]
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery [Add to Longdo]
甘い汁を吸う[あまいしるをすう, amaishiruwosuu] (exp,v5u) to make a good thing out of (something) [Add to Longdo]
甘い小説[あまいしょうせつ, amaishousetsu] (n) sentimental novel [Add to Longdo]
甘い物は別腹[あまいものはべつばら, amaimonohabetsubara] (exp) there's always room for dessert; lit [Add to Longdo]
甘い料理;旨い料理[うまいりょうり, umairyouri] (n) tasty dish [Add to Longdo]
甘い話;うまい話[うまいはなし, umaihanashi] (n) too good to be true stories (offers) (e.g. scams and frauds) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Alice wears a sweet perfume.アリスは甘い香りの香水をつけている。
Emily has such a sweet tooth she never refuses candy.エミリーは甘いものには目がないのでキャンディーを断ることは決してない。
Eric played a sweet tune on the piano.エリックはピアノで甘い曲を弾いた。
Oranges are sweeter than lemons.オレンジはレモンよりも甘い
This cake is very sweet.このケーキはとても甘い
This cake is sweet.このケーキは甘い
This flower smells sweet.この花は甘い匂いがする。
This rose smells sweet.このバラは甘い香りがする。
This rose smells so sweet.このバラは実に甘い香りがする。
This apple is sweet.このりんごは甘い
This flower smells sweet.この花は甘い香りがする。
This wild rose gives off a sweet scent.この野バラは甘い香りを放つ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
甘い[あまい, amai] -suess, ungenuegend_gesalzen, (zu) nachsichtig, oberflaechlich_optimistisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top