ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瓦-, *瓦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[瓦, wǎ, ㄨㄚˇ] tile; pottery, earthenware
Radical: , Decomposition:
Etymology: [pictographic] An interlocking roof tile, Rank: 1195
[瓶, píng, ㄆㄧㄥˊ] bottle, jug, pitcher, vase
Radical: , Decomposition:   并 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]  瓦 [, ㄨㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] pottery, Rank: 1703
[瓷, cí, ㄘˊ] china, crockery, porcelain
Radical: , Decomposition:   次 [, ㄘˋ]  瓦 [, ㄨㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] pottery, Rank: 2285
[瓮, wèng, ㄨㄥˋ] urn, earthen jar
Radical: , Decomposition:   公 [gōng, ㄍㄨㄥ]  瓦 [, ㄨㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] pottery, Rank: 3873
[甄, zhēn, ㄓㄣ] to grade, to examine, to discern; surname
Radical: , Decomposition:   垔 [yīn, ㄧㄣ]  瓦 [, ㄨㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] pottery, Rank: 3933
[甑, zèng, ㄗㄥˋ] a boiler for steaming rice
Radical: , Decomposition:   曾 [céng, ㄘㄥˊ]  瓦 [, ㄨㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] pottery, Rank: 4863
[瓯, ōu, ] bowl, cup; small tray
Radical: , Decomposition:   区 [, ㄑㄩ]  瓦 [, ㄨㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] pottery, Rank: 5180
[瓴, líng, ㄌㄧㄥˊ] Roman roof tiles; a long-necked jar
Radical: , Decomposition:   令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]  瓦 [, ㄨㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] pottery, Rank: 5714
[瓿, bù, ㄅㄨˋ] vase, pot, jar
Radical: , Decomposition:   咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]  瓦 [, ㄨㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] pottery, Rank: 6024
[甓, pì, ㄆㄧˋ] bricks, glazed tiles
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  瓦 [, ㄨㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] pottery, Rank: 6096

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǎ, ㄨㄚˇ, ] tile, #3,539 [Add to Longdo]
[qiān wǎ, ㄑㄧㄢ ㄨㄚˇ, ] kilowatt (unit of electric power), #8,218 [Add to Longdo]
日内[Rì nèi wǎ, ㄖˋ ㄋㄟˋ ㄨㄚˇ, / ] Geneva, Switzerland, #11,758 [Add to Longdo]
[wǎ sī, ㄨㄚˇ ㄙ, ] gas, #12,807 [Add to Longdo]
[wǎ jiě, ㄨㄚˇ ㄐㄧㄝˇ, ] to collapse; to disintegrate; to crumble, #18,614 [Add to Longdo]
科特迪[Kē tè dí wǎ, ㄎㄜ ㄊㄜˋ ㄉㄧˊ ㄨㄚˇ, ] Côte d'Ivoire or Ivory Coast in West Africa, #23,650 [Add to Longdo]
[hā wǎ nà, ㄏㄚ ㄨㄚˇ ㄋㄚˋ, ] Havana (capital of Cuba), #32,477 [Add to Longdo]
[wǎ lì, ㄨㄚˇ ㄌㄧˋ, / ] rubble; debris, #37,593 [Add to Longdo]
辛格[Shī wǎ xīn gé, ㄕ ㄨㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, ] Arnold Schwarzenegger (1947-), US actor and politician, governor of California since 2003, #39,743 [Add to Longdo]
[Qīng wǎ tái, ㄑㄧㄥ ㄨㄚˇ ㄊㄞˊ, ] Blue House (Cheong wa dae), residence of South Korea's President, #48,670 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[グラム, guramu] (n) roof tile; (P) [Add to Longdo]
[グラム, guramu] (n) (uk) gram; gramme; (P) [Add to Longdo]
[かわらや, kawaraya] (n) tilemaker [Add to Longdo]
屋根[かわらやね, kawarayane] (n) tiled roof [Add to Longdo]
[かわらや, kawaraya] (n) tile-roofed house [Add to Longdo]
[がかい, gakai] (n,vs) collapse; downfall [Add to Longdo]
斯(ateji)[ガス(P);がす, gasu (P); gasu] (n,adj-no) (uk) gas (dut [Add to Longdo]
人形[かわらにんぎょう, kawaraningyou] (n) tile figure; ceramic figurine [Add to Longdo]
煎餅[かわらせんべい, kawarasenbei] (n) tile-shaped rice-cracker [Add to Longdo]
[がぜん, gazen] (n) meaningless existence [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A series of blasts reduced the laboratory to ruins.一連の爆発で、その研究施設は礫の山と化した。
One can't see through a brick wall.の壁は透かして見ることはできない。
Bricks consist mostly of clay.は大部分粘土からなっている。
The bricklayer calculated that he would need 500 bricks for the wall.職人はその塀には500個のレンガが必要だと見積もった。
You cannot make bricks without straw.藁なしで煉はできない。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top