ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瓜-, *瓜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[瓜, guā, ㄍㄨㄚ] melon, gourd, squash, cucumber
Radical: , Decomposition:   ?  厶 [, ]
Etymology: [pictographic] Vines growing with a melon at their base, Rank: 1827
[瓣, bàn, ㄅㄢˋ] petal; segment; valve
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  瓜 [guā, ㄍㄨㄚ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] melon, Rank: 2915
[瓢, piáo, ㄆㄧㄠˊ] a ladle made from a dried gourd
Radical: , Decomposition:   票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]  瓜 [guā, ㄍㄨㄚ]
Etymology: [pictophonetic] gourd, Rank: 3735
[瓤, ráng, ㄖㄤˊ] flesh, core, pith, pulp
Radical: , Decomposition:   襄 [xiāng, ㄒㄧㄤ]  瓜 [guā, ㄍㄨㄚ]
Etymology: [pictophonetic] melon, Rank: 5046
[瓠, hù, ㄏㄨˋ] bottle gourd, calabash
Radical: , Decomposition:   夸 [kuā, ㄎㄨㄚ]  瓜 [guā, ㄍㄨㄚ]
Etymology: [pictophonetic] gourd, Rank: 5820
[瓞, dié, ㄉㄧㄝˊ] young melon
Radical: , Decomposition:   瓜 [guā, ㄍㄨㄚ]  失 [shī, ]
Etymology: [pictophonetic] melon, Rank: 8020
[㼌, yǔ, ㄩˇ] melon patch; weary, feeble
Radical: , Decomposition:   瓜 [guā, ㄍㄨㄚ]  瓜 [guā, ㄍㄨㄚ]
Etymology: [ideographic] Several melons 瓜 growing

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guā, ㄍㄨㄚ, ] melon; claw; gourd; squash, #6,725 [Add to Longdo]
西[xī guā, ㄒㄧ ㄍㄨㄚ, 西] watermelon, #6,778 [Add to Longdo]
[huáng guā, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄚ, / ] cucumber, #8,906 [Add to Longdo]
[shǎ guā, ㄕㄚˇ ㄍㄨㄚ, ] idiot; foolish, #9,137 [Add to Longdo]
[mù guā, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄚ, ] papaya, #12,158 [Add to Longdo]
[nán guā, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄚ, ] pumpkin, #12,423 [Add to Longdo]
[guā zǐ, ㄍㄨㄚ ㄗˇ, ] melon seeds, #14,608 [Add to Longdo]
[dōng guā, ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄚ, ] wax gourd (Cucurbitaceae, Benincasa hispida); white gourd; white hairy melon; Chinese squash, #15,433 [Add to Longdo]
[kǔ guā, ㄎㄨˇ ㄍㄨㄚ, ] bitter melon (bitter gourd, balsam pear, balsam apple, leprosy gourd, bitter cucumber), #18,060 [Add to Longdo]
多尔[È guā duō ěr, ㄜˋ ㄍㄨㄚ ㄉㄨㄛ ㄦˇ, / ] Ecuador, #22,734 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うり, uri] (n) melon; gourd [Add to Longdo]
の蔓[うりのつる, urinotsuru] (n) gourd vine [Add to Longdo]
の蔓に茄子は生らぬ[うりのつるになすびはならぬ, urinotsuruninasubihanaranu] (exp) like begets like [Add to Longdo]
羽虫;金花虫[うりはむし;ウリハムシ, urihamushi ; urihamushi] (n) (uk) cucurbit leaf beetle (Aulacophora femoralis) [Add to Longdo]
[うりか, urika] (n) Cucurbitaceae; gourd family [Add to Longdo]
実顔[うりざねがお, urizanegao] (n) oval face (e.g. of a beautiful woman) [Add to Longdo]
実条虫[うりざねじょうちゅう;ウリザネジョウチュウ, urizanejouchuu ; urizanejouchuu] (n) (uk) dog tapeworm (Dipylidium caninum); cucumber tapeworm; double-pore tapeworm [Add to Longdo]
実蠅;実蝿[うりみばえ;ウリミバエ, urimibae ; urimibae] (n) (uk) melon fly (Bactrocera cucurbitae) [Add to Longdo]
[かでん, kaden] (n) melon field or patch [Add to Longdo]
田に履を納れず[かでんにくつをいれず, kadennikutsuwoirezu] (exp) (obs) Avoid compromising situations [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Those twins look like two peas in a pod.あの双子は二つだ。
Those two are exactly alike.あの二人は全く二つだね。
My daughter likes summer fruits, such as cherries, watermelons and peaches.私の娘はサクランボや西や桃のような夏の果物が好きだ。
I love the taste of watermelon.私は西が好きです。
They were really cut from the same cloth.本当に二つだわ。 [F]
You don't get eggplants from a gourd vine.のつるに茄子はならぬ。 [Proverb]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top