ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瓊-, *瓊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[瓊, qióng, ㄑㄩㄥˊ] jade; rare, precious; elegant
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  敻 [xiòng, ㄒㄩㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, / ] jasper; fine jade; beautiful; exquisite (e.g. wine, food); abbr. for Hainan island province 海南, #10,961 [Add to Longdo]
琼瑶[qióng yáo, ㄑㄩㄥˊ ㄧㄠˊ, / ] Chiung Yao (Taiwanese writer), #26,291 [Add to Longdo]
道琼斯[Dào Qióng sī, ㄉㄠˋ ㄑㄩㄥˊ ㄙ, / ] Dow Jones, #26,705 [Add to Longdo]
琼脂[qióng zhī, ㄑㄩㄥˊ ㄓ, / ] agar (plant jelly from seaweed Gelidium amansii), #27,374 [Add to Longdo]
琼海[Qióng hǎi, ㄑㄩㄥˊ ㄏㄞˇ, / ] Qionghai, county level city in Hainan island, #46,146 [Add to Longdo]
琼州海峡[qióng zhōu hǎi xiá, ㄑㄩㄥˊ ㄓㄡ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] QiongZhou strait (between Hainan island and mainland), #55,464 [Add to Longdo]
琼海市[Qióng hǎi shì, ㄑㄩㄥˊ ㄏㄞˇ ㄕˋ, / ] Qionghai, county level city in Hainan island, #68,790 [Add to Longdo]
琼山[Qióng shān, ㄑㄩㄥˊ ㄕㄢ, / ] (N) Qiongshan (city in Hainan), #84,289 [Add to Longdo]
琼浆玉液[qióng jiāng yù yè, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄩˋ ㄧㄝˋ, / 漿] bejewelled nectar (成语 saw); ambrosia of the immortals; superb liquor; top quality wine, #131,904 [Add to Longdo]
仙山琼阁[xiān shān qióng gé, ㄒㄧㄢ ㄕㄢ ㄑㄩㄥˊ ㄍㄜˊ, / ] jewelled palace in the fairy mountain, #153,591 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぬほこ, nuhoko] (n) (arch) (See 天の矛) jeweled spear (jewelled) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Born on March 27, 1948, in Quebec, the Blanchions... were Canada's first Siamese twins.[CN] 1948年3月27日出生於魁北克 布朗姐妹是加拿大第一對連體 Sisters (1972)
I've just come from your place, Mrs. Michaud.[CN] 太太,我剛去了你家 La Poison (1951)
When I meet Buck Jones...[CN] 下次看到巴克·斯的時候 Meu Pé de Laranja Lima (1982)
Hello, Mrs. Michaud...[CN] -你好,米太太 La Poison (1951)
Józsi Kenyér.[CN] 288)}西·肯基爾 The Round-Up (1966)
Though I actually met the Blanchion girls, I was the same way.[CN] 遇到布朗姐妹之前我也一樣 Sisters (1972)
Killing doesn't mean getting Buck Jones's gun and firing "bum"![CN] 殺他並不是要拿巴克·斯的左輪"砰"的開槍 Meu Pé de Laranja Lima (1982)
A complete file on the Blanchion Twins.[CN] 關於布朗姐妹的完整文件 Sisters (1972)
That's the Blanchion Twins file. Yes, it is.[CN] 這是布朗姐妹的文件 Sisters (1972)
Only because it's you, Mrs. Michaud, I let you read my prescription book.[CN] 太太,只有你才可以 看我訂的書 La Poison (1951)
Hear that, Józsi? He wants to wash.[CN] 288)}聽到了嗎,西? The Round-Up (1966)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top