ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瑤-, *瑤*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[瑤, yáo, ㄧㄠˊ] precious jade
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  䍃 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáo, ㄧㄠˊ, / ] (jade); Yao; mother-of-pearl, #10,563 [Add to Longdo]
琼瑶[qióng yáo, ㄑㄩㄥˊ ㄧㄠˊ, / ] Chiung Yao (Taiwanese writer), #26,291 [Add to Longdo]
瑶族[Yáo zú, ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ, / ] Yao people, #40,894 [Add to Longdo]
瑶池[Yáo chí, ㄧㄠˊ ㄔˊ, / ] the Jade lake on Mount Kunlun, residence of Xi Wangmu 西王母, #52,223 [Add to Longdo]
都安瑶族自治县[Dū ān Yáo zú zì zhì xiàn, ㄉㄨ ㄢ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Du'an Yaozu autonomous county in Guangxi, #175,507 [Add to Longdo]
巴马瑶族自治县[Bā mǎ yáo zú zì zhì xiàn, ㄅㄚ ㄇㄚˇ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Bama Yaozu autonomous county in Guangxi, #200,316 [Add to Longdo]
江华瑶族自治县[Jiāng huá Yáo zú zì zhì xiàn, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄚˊ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jianghua Yaozu autonomous county in Hunan, #207,561 [Add to Longdo]
乳源瑶族自治县[Rǔ yuán yáo zú zì zhì xiàn, ㄖㄨˇ ㄩㄢˊ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Ruyuan Yao autonomous county in Shaoguan 韶关, Guangdong, #221,663 [Add to Longdo]
大化瑶族自治县[Dà huà yáo zú zì zhì xiàn, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] (N) Dahua Yaozu autonomous county (county in Guangxi), #232,744 [Add to Longdo]
金秀瑶族自治县[Jīn xiù Yáo zú zì zhì xiàn, ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄡˋ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jinxiu Yaozu autonomous county in Guangxi, #241,377 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top