ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瑞-, *瑞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[瑞, ruì, ㄖㄨㄟˋ] auspicious; a good omen
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  耑 [duān, ㄉㄨㄢ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 1332

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, ] lucky; auspicious; propitious; rayl (acoustical unit), #3,040 [Add to Longdo]
[Ruì shì, ㄖㄨㄟˋ ㄕˋ, ] Switzerland, #5,559 [Add to Longdo]
[Ruì diǎn, ㄖㄨㄟˋ ㄉㄧㄢˇ, ] Sweden, #6,265 [Add to Longdo]
委内[Wěi nèi ruì lā, ㄨㄟˇ ㄋㄟˋ ㄖㄨㄟˋ ㄌㄚ, / ] Venezuela, #11,906 [Add to Longdo]
[Ruì ān, ㄖㄨㄟˋ ㄢ, ] (N) Rui'an (city in Zhejiang), #29,402 [Add to Longdo]
[Ruì lì, ㄖㄨㄟˋ ㄌㄧˋ, / ] (N) Ruili (city in Yunnan), #31,908 [Add to Longdo]
[Ruì jīn, ㄖㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, ] Ruijin county level city in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi, #32,555 [Add to Longdo]
[Lǐ Ruì huán, ㄌㄧˇ ㄖㄨㄟˋ ㄏㄨㄢˊ, / ] Li Ruihuan, #33,194 [Add to Longdo]
[Hǎi Ruì, ㄏㄞˇ ㄖㄨㄟˋ, ] Hai Rui (1514-1587), Ming politician, famous for honesty and integrity, #36,184 [Add to Longdo]
[xiáng ruì, ㄒㄧㄤˊ ㄖㄨㄟˋ, ] auspicious; propitious, #41,865 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みず;ずい, mizu ; zui] (n,n-pref) (1) (みず only) (arch) youth; freshness; purity; luster (lustre); beauty; (n) (2) good omen [Add to Longdo]
々しい(P);しい;水々しい;水水しい[みずみずしい, mizumizushii] (adj-i) (1) young (and lustrous); fresh; juicy; (2) lively; vivacious; animated; vibrant; (P) [Add to Longdo]
[ずいうん, zuiun] (n) auspicious clouds [Add to Longdo]
[ずいき, zuiki] (n) good omen [Add to Longdo]
[ずいじゅう, zuijuu] (n) (See 麒麟) auspicious beast (i.e. qilin) [Add to Longdo]
[ずいしょう, zuishou] (n) auspicious sign; good omen [Add to Longdo]
西[すいす;スイス, suisu ; suisu] (n) (1) (uk) Switzerland (fre [Add to Longdo]
[ずいちょう, zuichou] (n) auspicious sign; good omen [Add to Longdo]
[ずいちょう, zuichou] (n) auspicious bird (i.e. crane) [Add to Longdo]
[すうぇーでん;スウェーデン, suue-den ; suue-den] (n) (uk) Sweden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top