ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

球员

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -球员-, *球员*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球员[qiú yuán, ㄑㄧㄡˊ ㄩㄢˊ, / ] sports club member; footballer, golfer etc, #1,231 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know how superstitious these players are.[CN] 你知道那些球员是多迷信 Ace Ventura: Pet Detective (1994)
"Ready for Super Bowl, all-star kicker boasts."[CN] 明星踢球员扬言进军超级杯 Ace Ventura: Pet Detective (1994)
Players are playing their guts out.[CN] 球员都全力以赴 Sudden Death (1995)
Well, sometimes the quarterback has to fake a throw... to his primary receiver, to free up his secondary target.[CN] 有时候四分卫要对主要接球员... 做假动作,所以第二接球员才有机会 I've Got a Crush on You (1993)
"Replacement kicker having a great year."[CN] 新踢球员带来丰盛的一年 Ace Ventura: Pet Detective (1994)
Your brother won't be the first football pro we've treated.[CN] 他不是这儿第一个足球员 Ace Ventura: Pet Detective (1994)
I could've been a ball player.[CN] 我本来可以当球员 也许不是大联盟 Love Affair (1994)
- What if we get some of my football players... to be the dancers in the show... and then people will show up in droves just to see them fall on their asses.[CN] -继续说下去. -让我的球员们来当舞蹈演员... 观众一定会蜂拥而至来看他们台上的糗样 Mr. Holland's Opus (1995)
My athletes have got to have their heads in the right place![CN] 要想胜利 至少要令球员安心 Ace Ventura: Pet Detective (1994)
You ever heard of a former Dolphin kicker named Ray Finkle?[CN] 是的 你听说过雷费高这踢球员 Ace Ventura: Pet Detective (1994)
That's Ray Finkle, the kicker. Don't you know who he is?[CN] 雷费高 踢球员 你不认识他 Ace Ventura: Pet Detective (1994)
Soccer-style kicker. Graduated from Collier High, 1976.[CN] 足球踢球员 七六年高中毕业 Ace Ventura: Pet Detective (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top