ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

現金

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -現金-, *現金*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现金[xiàn jīn, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ, / ] cash, #2,082 [Add to Longdo]
再屠现金[zài tú xiàn jīn, ㄗㄞˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ, / ] (accounting) cash in transit [Add to Longdo]
库存现金[kù cún xiàn jīn, ㄎㄨˋ ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ, / ] (accounting) cash in hand [Add to Longdo]
手头现金[shǒu tóu xiàn jīn, ㄕㄡˇ ㄊㄡˊ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ, / ] cash in hand [Add to Longdo]
现金流量[xiàn jīn liú liàng, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] cash flow [Add to Longdo]
约当现金[yuē dāng xiàn jīn, ㄩㄝ ㄉㄤ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ, / ] (accounting) cash equivalent [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
現金[現金, genkin] เงินสด
現金流動[げんきんりゅうどう, genkinryuudou] (n) กระแสเงินสด

Japanese-English: EDICT Dictionary
現金[げんきん, genkin] (adj-na,n) cash; ready money; mercenary; self-interested; (P) [Add to Longdo]
現金引き出し[げんきんひきだし, genkinhikidashi] (n) cash withdrawal [Add to Longdo]
現金[げんきんか, genkinka] (n) changing into cash; encashment; cashing [Add to Longdo]
現金掛け値なし;現金掛値なし[げんきんかけねなし, genkinkakenenashi] (exp) (See 掛け値・1) cash only, prices as advertised [Add to Longdo]
現金及び預金[げんきんおよびよきん, genkin'oyobiyokin] (n) cash on hand and in banks [Add to Longdo]
現金自動支払機[げんきんじどうしはらいき, genkinjidoushiharaiki] (n) cash dispenser [Add to Longdo]
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] (n) {comp} ATM; Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
現金自動出入機[げんきんじどうしゅつにゅうき, genkinjidoushutsunyuuki] (n) automatic teller machine; ATM [Add to Longdo]
現金自動預け払い機[げんきんじどうあずけばらいき, genkinjidouazukebaraiki] (n) automatic teller machine; ATM [Add to Longdo]
現金自動預金支払機[げんきんじどうよきんしはらいき, genkinjidouyokinshiharaiki] (n) automatic teller machine; ATM [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.アメリカでは、現金を払うのではなく小切手を書くのが普通です。
Please pay cash, not by credit card.クレジットカードではなく現金でお願いします。
Would you cash these travelers checks, please?このトラベラーズ・チェックを現金に換えて下さい。
I'd like to change yen to dollars.この円の現金を、ドルに両替してください。
Can you cash this check for me?この小切手を現金にしてくれますか。
Please cash this check.この小切手を現金に換えてください。
This store is operated on a cash basis.この店は現金取り引きが原則です。
Can you cash these for me?これを現金に換えてもらえますか。
Can you cash these for me?これを現金に変えていただけますか。
And that's why for almost a hundred years, any employee has been able to go to his employer and insist on being paid in cash.そして、だからこそ、ほぼ百年にわたって、従業員はだれでも雇用者のところに行って、現金による賃金支給を要求できるようになったのです。
I paid for the purchase in cash.その買い物は現金で支払った。
Do you pay for it in cash or by check?それの支払いは現金でですかそれとも小切手ですか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現金自動支払機[げんきんじどうしはらいき, genkinjidoushiharaiki] cash dispenser [Add to Longdo]
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
現金[げんきん, genkin] Bargeld [Add to Longdo]
現金払い[げんきんばらい, genkinbarai] Barzahlung [Add to Longdo]
現金正価[げんきんせいか, genkinseika] Barpreis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top