ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

現に

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -現に-, *現に*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
現に[げんに, genni] TH: ในความเป็นจริง  EN: actually

Japanese-English: EDICT Dictionary
現に[げんに, genni] (adv) actually; really; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
English is a language abounding in idiomatic expressions.英語はイディオム表現に富んだ言語である。
As to onomatopoetic expressions, we find interesting examples in Hopi.擬声語的表現については、ホピ語に興味深い例がある。
We look at the expressions they use.使われている表現に気を付けるようにします。
I was beside myself with his sudden appearance.私は彼の突然の出現に我を忘れた。
At the sudden appearance of a bear, the kids made believe they were dead.突然の熊の出現に子供たちは死んだふりをした。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top