ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -班-, *班*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[班, bān, ㄅㄢ] class, squad, team, work shift
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] Cutting 刂 a piece of jade 王 in two, symbolizing two classes, Rank: 884

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bān, ㄅㄢ, ] team; class; squad; work shift; classifier for groups; ranking; surname Ban, #1,195 [Add to Longdo]
[shàng bān, ㄕㄤˋ ㄅㄢ, ] to go to work; to be on duty; to start work; to go to the office, #1,698 [Add to Longdo]
西[Xī bān yá, ㄒㄧ ㄅㄢ ㄧㄚˊ, 西] Spain, #3,455 [Add to Longdo]
[xià bān, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢ, ] to finish work; to get off work, #3,632 [Add to Longdo]
[háng bān, ㄏㄤˊ ㄅㄢ, ] scheduled flight; flight number; plane; scheduled sailing; sailing number; passenger ship, #4,809 [Add to Longdo]
[jiā bān, ㄐㄧㄚ ㄅㄢ, ] to work overtime, #5,304 [Add to Longdo]
[zhí bān, ㄓˊ ㄅㄢ, ] to work a shift; on duty, #6,659 [Add to Longdo]
主任[bān zhǔ rèn, ㄅㄢ ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, ] a teacher in charge of a class, #8,132 [Add to Longdo]
[bān zi, ㄅㄢ ㄗ˙, ] organized group; theatrical troupe, #8,449 [Add to Longdo]
[bān zhǎng, ㄅㄢ ㄓㄤˇ, / ] class monitor; squad leader; team leader, #8,796 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はん, han] (n,n-suf) (1) (also read ぱん as a suffix) group; party; team; (2) {mil} squad; section; (P) [Add to Longdo]
[はんいん, han'in] (n) member of a group [Add to Longdo]
[はんじ, hanji] (n) ranking; precedence [Add to Longdo]
女が閨[はんじょがねや;はんじょがけい, hanjoganeya ; hanjogakei] (exp) (arch) (See 秋の扇) bedroom of a forsaken woman [Add to Longdo]
[はんちょう, hanchou] (n) squad leader; honcho; team leader; group leader; (P) [Add to Longdo]
[はんでん, handen] (n) (arch) ancient farmland allotment [Add to Longdo]
田収授法[はんでんしゅうじゅのほう, handenshuujunohou] (n) allotment of rice paddies for cultivation during the cultivator's lifetime (ancient Japanese law) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
At the summer camp, she was in charge of the group I belonged to.サマーキャンプでは、彼女が私のの責任者になった。
Mark was a work horse on his construction crew.マークは建設の中では働き者だった。
Investigators are trying to pin down the cause of today's fire.鑑識は今日の火事の原因を特定しようとしている。
As head of the sales team she reports only to the managing director.彼女はセールスの長なので、上司は営業部長だけだ。
Squad Leader Justin, a blip's appeared on the hyperspace radar!ジャスティン長、亜空間ライダーに反応出ました! [Manga]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はん, han] TRUPP, GRUPPE [Add to Longdo]
[はんちょう, hanchou] Truppfuehrer, Gruppenfuehrer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top