ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -玲-, *玲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[玲, líng, ㄌㄧㄥˊ] the tinkling of jewelry
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 1855

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] onomat. ting-a-ling (in compounds such as 玎 or 瓏|珑); tinkling of gem-pendants, #7,849 [Add to Longdo]
[líng lóng, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] onomat. clink of jewels; exquisite; detailed and fine; clever; nimble, #17,157 [Add to Longdo]
张爱[Zhāng Ài líng, ㄓㄤ ㄞˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] Eileen Chang (1920-1995), famous Chinese-American novelist, #19,406 [Add to Longdo]
[Dīng Líng, ㄉㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ, ] Ding Ling (1904-1986), female novelist, author of novel The Sun Shines over the Sanggan River 太陽照在桑乾河上|太阳照在桑干河上, attacked during the 1950s as anti-Party, #41,782 [Add to Longdo]
八面[bā miàn líng lóng, ㄅㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] be smooth and slick (in establishing social relations), #61,245 [Add to Longdo]
爱德[Ài dé líng, ㄞˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] Adeline (name) [Add to Longdo]
[dīng líng, ㄉㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ, ] onomat. ding-a-ling; clink of jewels [Add to Longdo]
[líng líng, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧㄥˊ, ] onomat. tinkling (e.g. of jewels) [Add to Longdo]
[Měi Líng, ㄇㄟˇ ㄌㄧㄥˊ, ] Mei Ling (girl's name); Zhou Meiling 周美 (1969-), Taiwanese gay film director [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れいれい, reirei] (n) (arch) tinkling of jades [Add to Longdo]
[れいろう, reirou] (adj-t,adv-to) clear; translucent; brilliant; sweetly ringing (as the tinklings of jade) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I try giving the book Reiko's recommended a quick skim read on the spot.子のオススメという本を、その場で軽く流し読みしてみる。
"Ah, y-yes ... Sorry, Coz." "Hey! You might be my relative but here I'm your senior and a doctor. Keep things straight while you're in the hospital!"「あ、は、はい・・・ごめん、姉」「コラ。幾ら親戚とはいえ、私は先輩医師よ?院内ではちゃんとケジメをつけなさい」
And so, Reiko, it's nothing for you to panic about.ですから、子。アンタは慌てることはありません。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top