ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

王朝

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -王朝-, *王朝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王朝[wáng cháo, ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, ] dynasty, #9,918 [Add to Longdo]
吐蕃王朝[Tǔ bō wáng cháo, ㄊㄨˇ ㄅㄛ ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, ] the Tibetan Tubo dynasty 7th-11th century AD [Add to Longdo]
王朝[Zhōu wáng cháo, ㄓㄡ ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, ] the Zhou dynasty from 1027 BC [Add to Longdo]
孔雀王朝[Kǒng què wáng cháo, ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, ] Maurya dynasty of India (322-185 BC) [Add to Longdo]
柬吴哥王朝[Jiǎn wú gē wáng cháo, ㄐㄧㄢˇ ㄨˊ ㄍㄜ ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, / ] the Ankor Dynasty of Cambodia, 802-1431 [Add to Longdo]
莫卧儿王朝[Mò wò r wáng cháo, ㄇㄛˋ ㄨㄛˋ ㄖ˙ ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, / ] Mughal or Mogul dynasty (1526-1858) [Add to Longdo]
蒲甘王朝[Pú gān wáng cháo, ㄆㄨˊ ㄍㄢ ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, ] Bagan (Pagan) Dynasty of Myanmar (Burma), 1044-1287 [Add to Longdo]
萨桑王朝[Sà sāng wáng cháo, ㄙㄚˋ ㄙㄤ ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, / ] Sassanid empire of Persia (c. 2nd-7th century AD) [Add to Longdo]
萨珊王朝[Sà shān wáng cháo, ㄙㄚˋ ㄕㄢ ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, / ] Sassanid empire of Persia (c. 2nd-7th century AD) [Add to Longdo]
阿黑门尼德王朝[Ā hēi mén ní dé wáng cháo, ㄚ ㄏㄟ ㄇㄣˊ ㄋㄧˊ ㄉㄜˊ ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, / ] Achaemenid empire of Persian (559-330 BC) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
王朝[おうちょう, ouchou] (n) ราชวงศ์, See also: dynasty

Japanese-English: EDICT Dictionary
王朝[おうちょう, ouchou] (n) dynasty; (P) [Add to Longdo]
王朝時代[おうちょうじだい, ouchoujidai] (n) (See 武家時代) Dynastic period (the Nara period and esp. the Heian period, characterized by the rule of the emperor as opposed to shogunate) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top