ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

王冠

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -王冠-, *王冠*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王冠[wáng guān, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ, ] crown, #35,315 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
王冠[おうかん, oukan] (n,adj-no) (1) crown; diadem; (2) bottle cap; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
And every day the boy would come and he would gather her leaves and make them into crowns and play king of the forest.いつも男の子は、彼女のところで、彼女の葉っぱで、王冠を作って森の王様ごっこをしてあそんだ。
The crown was set with gems.その王冠は宝石で飾られていた。
The king always wears a crown.その王様はいつも王冠をかぶっている。
When she appeared in court, she was wearing a sort of crown.彼女は出廷したとき、王冠のようなものをかぶっていた。
It wasn't a 100 yen coin, it was a bottle cap.百円じゃなくて、王冠でした。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
王冠[おうかん, oukan] Koenigskrone [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top