ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狼-, *狼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[狼, láng, ㄌㄤˊ] wolf
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 1708

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[láng, ㄌㄤˊ, ] wolf, #2,753 [Add to Longdo]
[láng bèi, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ, / ] in a difficult situation; to cut a sorry figure, #14,708 [Add to Longdo]
[sè láng, ㄙㄜˋ ㄌㄤˊ, ] lecher; sex maniac; rapist, #18,587 [Add to Longdo]
[láng jí, ㄌㄤˊ ㄐㄧˊ, ] in a mess; scattered about; in complete disorder, #25,710 [Add to Longdo]
[láng gǒu, ㄌㄤˊ ㄍㄡˇ, ] wolfdog, #39,009 [Add to Longdo]
吞虎咽[láng tūn hǔ yàn, ㄌㄤˊ ㄊㄨㄣ ㄏㄨˇ ㄧㄢˋ, ] to wolf down one's food (成语 saw); to devour ravenously, #40,904 [Add to Longdo]
狈不堪[láng bèi bù kān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ ㄎㄢ, / ] battered and exhausted; stuck in a dilemma, #42,100 [Add to Longdo]
[láng yān, ㄌㄤˊ ㄧㄢ, / ] fire beacon; to burn wolf dung to give alarm, #50,735 [Add to Longdo]
[Tiān láng xīng, ㄊㄧㄢ ㄌㄤˊ ㄒㄧㄥ, ] Sirius, a double star in constellation Canis Major 大犬座, #52,675 [Add to Longdo]
黄鼠[huáng shǔ láng, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨˇ ㄌㄤˊ, / ] yellow weasel (Mustela sibirica); Japanese mink; skunk, #53,358 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おおかみ, ookami] (n) หมาป่า, สุนัขป่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おおかみ(P);おおかめ(ok);おいぬ(ok);オオカミ, ookami (P); ookame (ok); oinu (ok); ookami] (n) (1) (uk) wolf (carnivore, Canis lupus); (2) (uk) wolf (in sheep's clothing); (P) [Add to Longdo]
煙;烽火;[のろし;ろうえん(狼煙;狼烟);ほうか(烽火), noroshi ; rouen ( noroshi ; noroshi ); houka ( houka )] (n) beacon; skyrocket; signal fire [Add to Longdo]
[ろうか, rouka] (n) signal fire; beacon [Add to Longdo]
[おおかみうお;オオカミウオ, ookamiuo ; ookamiuo] (n) (uk) Bering wolffish (Anarhichas orientalis) [Add to Longdo]
座;おおかみ座[おおかみざ, ookamiza] (n) Lupus (constellation) [Add to Longdo]
少年;オオカミ少年[おおかみしょうねん(狼少年);オオカミしょうねん(オオカミ少年), ookamishounen ( ookamishounen ); ookami shounen ( ookami shounen )] (n,vs) boy who cried wolf [Add to Longdo]
人間[おおかみにんげん, ookaminingen] (n) werewolf [Add to Longdo]
[おおかみおとこ, ookamiotoko] (n) werewolf [Add to Longdo]
[ろうばい, roubai] (n,vs) confusion; dismay; consternation; panic [Add to Longdo]
狽える[うろたえる, urotaeru] (v1,vi) (uk) to be flustered; to lose one's presence of mind [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
One day she met a wolf in the woods.ある日彼女は森でに出会った。
Jo-Jo was a man who thought he was a loner.ジョ・ジョは自分のこと一匹だって思ってたけど。
The fence was not high enough to keep the wolves out.その柵は、を中に入れなくしておくほど高くはなかった。
The boy said a wolf would come.その少年はが来ると言った。
The journalist was too upset to distinguish vice from virtue.記者はひどく狽していたので善悪の区別ができなかった。
The lamb was killed by the wolf.子羊はに殺された。
Information is sometimes held back from patients when it is thought it might upset them.情報が患者を狽させるかもしれないとき、それは患者には知らされない。
He was too upset to distinguish vice from virtue.彼はひどく狽していたので善悪の区別が出来なかった。
Two sheep were killed by a wolf.羊が2匹に殺されました。
Flatterers look like friends, as wolves like dogs.が犬に似ているように、おべっか使いは友達のように見える。
Can you tell wolves from dogs?と犬の区別がつきますか。
Talk of the wolf and behold his skin.の噂をするとその皮が見える。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top