ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

独奏

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -独奏-, *独奏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独奏[dú zòu, ㄉㄨˊ ㄗㄡˋ, / ] solo, #30,239 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
独奏[どくそう, dokusou] (n,vs,adj-no) (instrumental) solo; recital; (P) [Add to Longdo]
独奏[どくそうかい, dokusoukai] (n) solo recital [Add to Longdo]
独奏楽器[どくそうがっき, dokusougakki] (n) solo instrument [Add to Longdo]
独奏[どくそうきょく, dokusoukyoku] (n) solo (musical work) [Add to Longdo]
独奏[どくそうしゃ, dokusousha] (n) soloist [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I plan to play a flute solo.フルート独奏をやるつもりです。
The concert began with a piano solo.演奏会はピアノ独奏から始まった。
I am listening to his recital.私はいま彼の独奏をきいている。
She played the piano accompaniment for a violin solo.彼女はピアノでバイオリン独奏の伴奏をした。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
独奏[どくそう, dokusou] -Solo [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top