ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狂妄

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狂妄-, *狂妄*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂妄[kuáng wàng, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ, ] egotistical; arrogant; brassy, #21,192 [Add to Longdo]
狂妄自大[kuáng wàng zì dà, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ ㄗˋ ㄉㄚˋ, ] arrogant and conceited, #69,527 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As any lanista would.[CN] 然而狂妄的野心 Beneath the Mask (2011)
Your arrogance here is breathtaking. You take no responsibility?[CN] 你都狂妄自大到沒邊了,你就沒有責任嗎? Side Effects (2013)
So arrogant![CN] 用他们那丑陋的绿色森林 {\1cH00FFFF}{\3cH202020}with their hideous green forest! 如此的狂妄自大! Epic (2013)
for your defiant four years down the curse of the ruling rebellious?[CN] 你这4年来的傲慢狂妄施政 即将遭到天谴 傲慢狂妄 Detective Conan: Quarter of Silence (2011)
And pretentious. And pretentious.[CN] 自命不凡还有狂妄 The Skeleton Twins (2014)
It goes to their heads like strong drink![CN] 他们就冲昏头脑 狂妄无比了 Episode #2.5 (2011)
And Castilians do not let impertinence pass.[CN] 我们卡斯蒂利亚人不能忍受傲慢狂妄 La negociación (2012)
We're gonna teach a lesson to those arrogant States.[CN] 美国这个狂妄自大的国家 正好趁这个机会把它干掉 The Little House (2014)
Through your arrogance and stupidity, you've opened these peaceful realms and innocent lives to the horror and desolation of war![CN] 因为你的狂妄与无知 这些和平的星域 以及其中无辜的生命 都将遭受战争的荼毒 Thor (2011)
You threw them in there cocky and half-assed.[CN] 你的狂妄自大害的它的屁股被踢成二半 Real Steel (2011)
Why, then you should discover a brace of unmeriting, proud, violent, testy politicians, alias fools, as any in Rome.[CN] 那时候你们就可以看见全罗马最骄傲狂妄的... 最无功受禄的官 全罗马一对最大的傻瓜 Coriolanus (2011)
Fuck you, you condescending prick![CN] 去他X的你这个狂妄的混蛋。 God Bless America (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top