ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

牧場

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -牧場-, *牧場*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牧场[mù chǎng, ㄇㄨˋ ㄔㄤˇ, / ] pasture; grazing land; ranch, #20,172 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
牧場[まきば, makiba] (n) ฟาร์มปศุสัตว์, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

Japanese-English: EDICT Dictionary
牧場[ぼくじょう(P);まきば(P), bokujou (P); makiba (P)] (n) (1) farm (livestock); ranch (US); station (Aus, NZ); (2) pasture land; meadow; grazing land; (P) [Add to Longdo]
牧場[まきばどり;マキバドリ, makibadori ; makibadori] (n) (uk) meadowlark; field lark [Add to Longdo]
牧場田雲雀[まきばたひばり;マキバタヒバリ, makibatahibari ; makibatahibari] (n) (uk) meadow pipit (Anthus pratensis); titlark [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What is the acreage of your ranch?あなたの牧場は何エーカーありますか。
Cows abound on that farm.あの牧場には乳牛がたくさんいる。
There are about 500 cattle on the ranch.その牧場には牛が500頭ばかりいる。
The pasture has an area of acres.その牧場は10エーカーの広さだ。
Yes, and here's a photo of the farm where we milked the cows.はい。ここに私たちが牛のミルクをしぼった牧場の写真がありますよ。
Cows are eating grass in the meadow.牛が牧場で草を食べている。
I'd like to run a big stock farm.大きな牧場を経営してみたいな。
In Central America forests are replaced by cattle ranches.中米では森林が家畜の牧場に取って代わられている。
His ranch covers twenty square miles.彼の牧場は、20平方マイルに及んでいる。
My father has a ranch and breeds cattle and horses.父は牧場を持っていて牛や馬を飼育している。
There are a lot of sheep in the pasture.牧場には羊がたくさんいる。
A sheep dog drives the flock to the station.牧羊犬が、羊の群を牧場へ連れていく。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
牧場[まきば, makiba] Weide, Wiese [Add to Longdo]
牧場[まきば, makiba] Weide, Wiese [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top