ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -牌-, *牌*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[牌, pái, ㄆㄞˊ] card, game piece; placard, signboard, tablet
Radical: , Decomposition:   片 [piàn, ㄆㄧㄢˋ]  卑 [bēi, ㄅㄟ]
Etymology: [pictophonetic] page, Rank: 1261

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pái, ㄆㄞˊ, ] mahjong tile; playing card; game pieces; signboard; plate; tablet, #1,474 [Add to Longdo]
[pǐn pái, ㄆㄧㄣˇ ㄆㄞˊ, ] brand name; trademark, #595 [Add to Longdo]
[jīn pái, ㄐㄧㄣ ㄆㄞˊ, ] gold medal, #3,643 [Add to Longdo]
[míng pái, ㄇㄧㄥˊ ㄆㄞˊ, ] famous brand, #4,419 [Add to Longdo]
[pái zi, ㄆㄞˊ ㄗ˙, ] sign; trademark, #6,413 [Add to Longdo]
[pái zhào, ㄆㄞˊ ㄓㄠˋ, ] license plate, #8,196 [Add to Longdo]
[zhāo pai, ㄓㄠ ㄆㄞ˙, ] signboard, #9,113 [Add to Longdo]
[chē pái, ㄔㄜ ㄆㄞˊ, / ] license plate, #9,961 [Add to Longdo]
[huáng pái, ㄏㄨㄤˊ ㄆㄞˊ, / ] (sport) violation warning sign; yellow card, #10,986 [Add to Longdo]
[jiǎng pái, ㄐㄧㄤˇ ㄆㄞˊ, / ] trophy (prize), #12,632 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぱい, pai] (n) tile (mah-jongg) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mahjong tiles are very beautiful.麻雀はとってもきれいなものです。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top