ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -牆-, *牆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[牆, qiáng, ㄑㄧㄤˊ] wall
Radical: , Decomposition:   爿 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]  嗇 [, ㄙㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiáng, ㄑㄧㄤˊ, / ] wall, #1,865 [Add to Longdo]
墙壁[qiáng bì, ㄑㄧㄤˊ ㄅㄧˋ, / ] wall, #8,700 [Add to Longdo]
城墙[chéng qiáng, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] city wall, #10,398 [Add to Longdo]
围墙[wéi qiáng, ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] enclosure, #11,902 [Add to Longdo]
防火墙[fáng huǒ qiáng, ㄈㄤˊ ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤˊ, / ] firewall, #17,089 [Add to Longdo]
爬墙[pá qiáng, ㄆㄚˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] wall climbing, #43,883 [Add to Longdo]
墙根[qiáng gēn, ㄑㄧㄤˊ ㄍㄣ, / ] foot of a wall, #47,433 [Add to Longdo]
墙报[qiáng bào, ㄑㄧㄤˊ ㄅㄠˋ, / ] wall newspaper, #50,711 [Add to Longdo]
柏林墙[bó lín qiáng, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] Berlin Wall, #58,040 [Add to Longdo]
火墙[huǒ qiáng, ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤˊ, / ] firewall, #69,040 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壁;墻壁[しょうへき, shouheki] (n) wall; fence; barrier [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top