ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -爽-, *爽*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[爽, shuǎng, ㄕㄨㄤˇ] crisp, refreshing; candid, frank; pleased, happy
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]    爻 [yáo, ㄧㄠˊ]  爻 [yáo, ㄧㄠˊ]
Etymology: [ideographic] A person 大 breathing lots of fresh air 爻, Rank: 2378

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuǎng, ㄕㄨㄤˇ, ] bright; clear; crisp; open; frank; straightforward; to feel well; fine; pleasurable; invigorating; to deviate, #3,212 [Add to Longdo]
[bù shuǎng, ㄅㄨˋ ㄕㄨㄤˇ, ] not well; out of sorts; in a bad mood; without discrepancy; accurate, #7,073 [Add to Longdo]
[qīng shuǎng, ㄑㄧㄥ ㄕㄨㄤˇ, ] fresh and cool, #11,301 [Add to Longdo]
[shuǎng kuai, ㄕㄨㄤˇ ㄎㄨㄞ˙, ] refreshed; rejuvenated; frank and straightforward, #15,140 [Add to Longdo]
[liáng shuǎng, ㄌㄧㄤˊ ㄕㄨㄤˇ, / ] cool and refreshing, #19,555 [Add to Longdo]
[shuǎng lǎng, ㄕㄨㄤˇ ㄌㄤˇ, ] clear and bright (of weather and personality), #21,597 [Add to Longdo]
[háo shuǎng, ㄏㄠˊ ㄕㄨㄤˇ, ] outspoken and straightforward; forthright; expansive, #23,535 [Add to Longdo]
[shuǎng kǒu, ㄕㄨㄤˇ ㄎㄡˇ, ] fresh and tasty, #30,301 [Add to Longdo]
[zhí shuǎng, ㄓˊ ㄕㄨㄤˇ, ] straightforward; outspoken, #35,145 [Add to Longdo]
秋高气[qiū gāo qì shuǎng, ㄑㄧㄡ ㄍㄠ ㄑㄧˋ ㄕㄨㄤˇ, / ] clear and refreshing autumn weather, #45,295 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;[さわさわ, sawasawa] (adv) (1) (uk) rustling; (2) refreshing; (3) clearly [Add to Longdo]
やか[さわやか, sawayaka] (adj-na,n) fresh; refreshing; invigorating; clear; fluent; eloquent; (P) [Add to Longdo]
[そうかい, soukai] (adj-na,n) refreshing; exhilarating [Add to Longdo]
[そうしゅう, soushuu] (n) refreshing and pleasant autumn [Add to Longdo]
凉(oK);[そうりょう, souryou] (adj-na,n) cool and refreshing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do I have to fix up to go to their house?あの家には清で行かねばならないですか。
You are expected to appear well here at the shop.この店では清でお願いします。
It's invigorating to breathe the brisk, fresh mountain air.山でおいしい空気をすうと気分も快です。
A glass of cold water is very refreshing in hot weather.暑い天候のとき、コップ1杯の冷たい水はとてもやかだ。
The flowers in her new vase refreshed her.新しい花瓶の花が彼女の気分を快にした。
If you keep early hours, you may always be fresh as a daisy in the morning.早寝早起きをすれば、毎日とても快になるでしょう。
Moderate exercise will refresh both mind and body.適度な運動をすれば、心身共にやかになれますよ。
So? Feeling refreshed, the morning after losing your virginity? [XXX]どーお?童貞卒業した翌朝は気分快? [XXX]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top