ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -爺-, *爺*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[爺, yé, ㄧㄝˊ] grandfather, old man
Radical: , Decomposition:   父 [, ㄈㄨˋ]  耶 [, ㄧㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] father

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yé, ㄧㄝˊ, / ] grandpa; old gentleman, #2,910 [Add to Longdo]
爷爷[yé ye, ㄧㄝˊ ㄧㄝ˙, / ] (informal) father's father; paternal grandfather, #4,471 [Add to Longdo]
大爷[dà yé, ㄉㄚˋ ㄧㄝˊ, / ] arrogant idler; self-centred show-off, #7,218 [Add to Longdo]
大爷[dà ye, ㄉㄚˋ ㄧㄝ˙, / ] (informal) father's older brother; uncle; term of respect for older man, #7,218 [Add to Longdo]
老爷[lǎo ye, ㄌㄠˇ ㄧㄝ˙, / ] (informal) maternal grandfather; mother's father, #10,258 [Add to Longdo]
老天爷[Lǎo tiān yé, ㄌㄠˇ ㄊㄧㄢ ㄧㄝˊ, / ] God; Heavens, #19,711 [Add to Longdo]
老爷爷[lǎo yé ye, ㄌㄠˇ ㄧㄝˊ ㄧㄝ˙, / ] (informal) father's father's father; paternal great-grandfather, #25,978 [Add to Longdo]
老大爷[lǎo dà yé, ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ ㄧㄝˊ, / ] uncle; grandpa, #27,593 [Add to Longdo]
姑爷[gū yé, ㄍㄨ ㄧㄝˊ, / ] father's father's sister's husband; paternal grandaunt's husband, #46,769 [Add to Longdo]
老太爷[lǎo tài yé, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄧㄝˊ, / ] elderly gentleman (respectful); esteemed father, #52,665 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じじ;じじい;じい, jiji ; jijii ; jii] (n) (1) (uk) (See 祖父・2) old man; (2) (じじい only) (derog) geezer [Add to Longdo]
さん(P);祖父さん[じいさん, jiisan] (n) (1) (usu. 祖父さん) (See お祖父さん) grandfather (may be used after name as honorific); (2) (usu. さん) male senior-citizen (may be used after name as honorific); (P) [Add to Longdo]
ちゃん;祖父ちゃん[じいちゃん, jiichan] (n) (1) (fam) (usu. 祖父ちゃん) (See 祖父さん) grandfather (may be used after name as honorific); (2) (usu. ちゃん) male senior-citizen (may be used after name as honorific) [Add to Longdo]
むさい;穢い[じじむさい, jijimusai] (adj-i) (uk) like an old man; doddering; wizened; frowzy; seedy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
An old man indulges in drinking.さんは酒にふけっている。
The old man escaped, but with difficulty.ちゃんはやっとのことで脱出した。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top