ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -父-, *父*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[父, fù, ㄈㄨˋ] father, dad
Radical: , Decomposition:   八 [, ㄅㄚ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 乂 holding an axe 八, Rank: 589
[爷, yé, ㄧㄝˊ] grandfather, old man
Radical: , Decomposition:   父 [, ㄈㄨˋ]  卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] father, Rank: 1007
[爸, bà, ㄅㄚˋ] father, papa
Radical: , Decomposition:   父 [, ㄈㄨˋ]  巴 [, ㄅㄚ]
Etymology: [pictophonetic] father, Rank: 1050
[爹, diē, ㄉㄧㄝ] father, dad, daddy
Radical: , Decomposition:   父 [, ㄈㄨˋ]  多 [duō, ㄉㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] father, Rank: 2004
[爺, yé, ㄧㄝˊ] grandfather, old man
Radical: , Decomposition:   父 [, ㄈㄨˋ]  耶 [, ㄧㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] father

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fù, ㄈㄨˋ, ] father, #4,299 [Add to Longdo]
[fù mǔ, ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, ] father and mother; parents, #1,145 [Add to Longdo]
[fù qīn, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄣ, / ] father, #1,348 [Add to Longdo]
[shī fù, ㄕ ㄈㄨˋ, / ] used for 師傅|师傅 (in Taiwan); master; qualified worker, #7,089 [Add to Longdo]
[zǔ fù, ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, ] father's father; paternal grandfather, #18,171 [Add to Longdo]
[yuè fù, ㄩㄝˋ ㄈㄨˋ, ] wife's father, father-in-law, #19,943 [Add to Longdo]
[shén fù, ㄕㄣˊ ㄈㄨˋ, ] padre (title of Catholic priest); (spiritual) father, #24,383 [Add to Longdo]
[jiào fù, ㄐㄧㄠˋ ㄈㄨˋ, ] godfather, #25,155 [Add to Longdo]
[bó fù, ㄅㄛˊ ㄈㄨˋ, ] father's elder brother; term of respect for older man, #27,066 [Add to Longdo]
母亲[fù mǔ qīn, ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ ㄑㄧㄣ, / ] parent, #27,113 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちち, chichi] (n) บิดา, พ่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ふし, fushi] พ่อและลูก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ちちかた, chichikata] TH: ญาติฝ่ายพ่อ  EN: father's side of family

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちち(P);とと;ちゃん;てて(ok);かぞ(ok);かそ(ok);しし(ok);あて(ok), chichi (P); toto ; chan ; tete (ok); kazo (ok); kaso (ok); shishi (ok); ate (ok)] (n) (hum) (とと and ちゃん are used by children) (See 母・はは) father; (P) [Add to Longdo]
さん[とうさん, tousan] (n) (See おさん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P) [Add to Longdo]
ちゃん[とうちゃん;とっちゃん, touchan ; tocchan] (n) (chn) dad; daddy; papa; pa; pop [Add to Longdo]
なる神さま[ちちなるかみさま, chichinarukamisama] (n) God the Father [Add to Longdo]
の代わりとして[ちちのかわりとして, chichinokawaritoshite] (exp) in place of one's father [Add to Longdo]
の日[ちちのひ, chichinohi] (n) Father's Day [Add to Longdo]
の命[ちちのみこと, chichinomikoto] (n) (arch) (hon) father [Add to Longdo]
[ふくん;ちちぎみ, fukun ; chichigimi] (n) father [Add to Longdo]
[ふけい, fukei] (n) guardians; parents and older brothers; (P) [Add to Longdo]
兄会[ふけいかい, fukeikai] (n) parents' association [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is my father.彼は私のです。
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「おさん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
"Is your young friend an idiot or what?" asked the father.「君の友達は馬鹿か何かか」と親はたずねた。 [M]
He said his father was an architect and that he wanted to be one too.「私のは建築家です。そして私も建築家になりたいと思います」と彼は言った。
"His father died yesterday." "I have never seen such a man before."「彼のが昨日死にました」「あんな人は見たことがありません」
"My father doesn't drink." "Neither does my father."「僕のは酒を飲みません」「私のもなんです」 [M]
"This brand is very mild," Dad said.「味がマイルドだな、この銘柄は」とが言った。
A boy of seventeen is often as tall as his father.17歳の男の子は、親と同じくらいの背のあるものが多い。
The ages of the two children put together was equivalent to that of their father.2人の子供の足すと親の年に等しかった。
I'm sorry my father is out.あいにくは今留守です。
I am sorry father is out.あいにくは留守です。
Akira is using that same dictionary that his father used as a student.あきらは彼のが学生時代に使っていたのと同じ辞書を使っている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちち, chichi] Vater [Add to Longdo]
[ふけい, fukei] Eltern (und Brueder), Beschuetzer [Add to Longdo]
[ふし, fushi] Vater_und_Kind, Vater_und_Sohn [Add to Longdo]
[ちちかた, chichikata] vaeterlicherseits [Add to Longdo]
[ふぼ, fubo] Vater_und_Mutter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top