ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

爆破

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -爆破-, *爆破*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爆破[bào pò, ㄅㄠˋ ㄆㄛˋ, ] to blow up; to demolish (using explosives); dynamite; blast, #12,265 [Add to Longdo]
原子爆破弹药[yuán zǐ bào pò dàn yào, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄅㄠˋ ㄆㄛˋ ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ, / ] atomic demolition munition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
爆破[ばくは, bakuha] (n,vs) destructive blast; explosion; blow up; (P) [Add to Longdo]
爆破予告[ばくはよこく, bakuhayokoku] (n) bomb warning [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The engineers blew up the bridge because it was about to collapse.こわれかかっていたので技師たちはその橋を爆破した。
The explosion reduced the facilities to ruins.その施設は爆破によって廃虚になった。
The engineers blew up the bridge because it was about to collapse.壊れかかっていたので、技師達はその橋を爆破した。
We saw laborers blasting rocks.作業員が岩を爆破しているのを見た。
We blew up a huge rock with dynamite.私達は巨大な岩をダイナマイトで爆破した。
The rock has been blasted to make a new course for the stream.新しい水路を作るために岩が爆破された。
The enemy blew up the bridge.敵は橋を爆破した。
The tower was blown to atoms.塔はこっぱみじんに爆破された。
Security at the airport has been stepped up since the bomb scare.爆破予告以来、空港の警備体制は強化された。
They blew up the bridge with gunpowder.彼らは火薬で橋を爆破した。
The plane was blown up by hijackers.飛行機はハイジャック犯たちによって爆破された。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top