ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -燕-, *燕*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[燕, yàn, ㄧㄢˋ] lovebird, swallow
Radical: , Decomposition:     廿 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]    口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  北 [běi, ㄅㄟˇ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] A swallow, with its head 廿, wings 北, and tail 灬, Rank: 1705

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Yān, ㄧㄢ, ] Yan, a vassal state of Zhou in modern Hebei and Liaoning; north Hebei; the four Yan kingdoms of the Sixteen Kingdoms, namely Former Yan 前 (337-370), Later Yan 後|后 (384-409), Southern Yan 南 (398-410), Northern Yan 北 (409-436); surname Yan, #4,554 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] swallow (a type of bird), #4,554 [Add to Longdo]
[yàn zi, ㄧㄢˋ ㄗ˙, ] swallow, #14,443 [Add to Longdo]
[yàn mài, ㄧㄢˋ ㄇㄞˋ, / ] oat, #23,640 [Add to Longdo]
[Yān jīng, ㄧㄢ ㄐㄧㄥ, ] Yanjing, an old name for Beijing; capital of Yan at different periods, #26,668 [Add to Longdo]
[yàn wō, ㄧㄢˋ ㄨㄛ, / ] bird's nest soup, #29,227 [Add to Longdo]
[Yān shān, ㄧㄢ ㄕㄢ, ] Yan mountain range across north Hebei, #36,601 [Add to Longdo]
身轻如[shēn qīng rú yàn, ㄕㄣ ㄑㄧㄥ ㄖㄨˊ ㄧㄢˋ, / ] (set phrase) (usually of women) slim and graceful like a swallow, #65,753 [Add to Longdo]
尾服[yàn wěi fú, ㄧㄢˋ ㄨㄟˇ ㄈㄨˊ, ] swallow-tailed coat; tails, #69,659 [Add to Longdo]
京大学[Yàn jīng Dà xué, ㄧㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Yanjing or Yenching University, Christian university in Beijing founded in 1919, #70,202 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い) younger man involved with an older woman; (P) [Add to Longdo]
楽;宴楽[えんがく, engaku] (n) Ancient Chinese banquet music [Add to Longdo]
去り月;去月[つばめさりづき, tsubamesariduki] (n) (See 葉月) eighth lunar month [Add to Longdo]
[つばめうお;つばくろうお;ツバメウオ, tsubameuo ; tsubakurouo ; tsubameuo] (n) (1) (つばめうお, ツバメウオ only) (uk) longfin batfish (Platax teira, species of Indo-West Pacific spadefish); Tiera batfish; (2) (uk) (obsc) (See 飛び魚) flying fish (esp. the Japanese flying fish, Cypselurus agoo) [Add to Longdo]
[えんし, enshi] (n) (obsc) (See ・1) swallow [Add to Longdo]
子掌[えんししょう, enshishou] (n) (See 金のなる木) jade plant (Crassula argentea, Crassula ovata) [Add to Longdo]
児;[えんじ, enji] (n) (obsc) (See ・1) swallow chick [Add to Longdo]
[えんじゃく, enjaku] (n) small birds [Add to Longdo]
雀鴻鵠[えんじゃくこうこく, enjakukoukoku] (exp) How can a small bird (a sparrow, a petty person) understand the aspirations of a great bird (a phoenix); Only a hero can understand a hero [Add to Longdo]
青拳[えんせいけん, enseiken] (n) {MA} Yangqingquan; Yangqing Fist [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Generally speaking, orchestra conductors wear tailcoats at concerts.一般的に言って、オーケストラの指揮者は演奏会で尾服を着ます。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top