ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

熱帯雨林

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -熱帯雨林-, *熱帯雨林*
Japanese-English: EDICT Dictionary
熱帯雨林[ねったいうりん, nettaiurin] (n) tropical forest; tropical rainforest [Add to Longdo]
熱帯雨林気候[ねったいうりんきこう, nettaiurinkikou] (n) tropical rain forest climate [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Most accidents, after all, happen around the corner, not in the rainforest.そもそも事故の大半は熱帯雨林ではなく、身近な場所でおこるのである。
I've done rock climbing and deep-sea diving and slept in the jungle of Indonesia.ロッククライミングも、海で深く潜ることもしたし、インドネシアの熱帯雨林で眠ったこともある。
We cannot dispense with the rainforests.われわれは、熱帯雨林無しではやっていけない。
The world's tropical rainforests are critical links in the ecological chain of life on the planet.世界の熱帯雨林は、この惑星上の生命が形成する生態学的な連鎖の中で、かけがえのない環をなしているのである。
The tropical rainforests, located in a narrow region near the equator, are disappearing so fast that by the year 2000 eighty percent of them may be gone.赤道近くの狭い地域にある熱帯雨林は、急速にその姿を消しつつあり、2000年までにはその80%が消滅してしまうかもしれない。
They live on the snow and ice of the Poles and in tropical jungles.雪の上にも、極地の氷の上にも、そして熱帯雨林のも住んでいる。
The sun and a damp climate made the tropical rainforest.太陽と湿った気候が熱帯雨林を作った。
It's a tragedy that rainforests are being destroyed for the sake of profits.熱帯雨林がお金のために破壊されているのは残念なことだ。
Tropical rainforests are a cause for concern.熱帯雨林が心配の種である。
The destruction of the rainforests affects our environment.熱帯雨林の破壊は環境に影響を及ぼす。
Tropical rainforests produce oxygen and consume carbon dioxide.熱帯雨林は、酸素を作り、二酸化炭素を消費する。
The rainforests are disappearing at the rate of tens of thousands of hectares a day.熱帯雨林は一日数万ヘクタールの割合でなくなっている。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top