ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -熬-, *熬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[熬, áo, ㄠˊ] to boil, to simmer; to endure pain
Radical: Decomposition: 敖 (áo ㄠˊ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 2,705

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[āo, , ] to boil; stew; to simmer, #5,679 [Add to Longdo]
[áo, ㄠˊ, ] endure; to boil, #5,679 [Add to Longdo]
[áo yè, ㄠˊ ㄧㄝˋ, ] stay up late or all night, #8,721 [Add to Longdo]
[nán áo, ㄋㄢˊ ㄠˊ, / ] hard to bear; unendurable (pain, suffering), #22,997 [Add to Longdo]
[áo jiān, ㄠˊ ㄐㄧㄢ, ] suffering; torture, #102,228 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm headed into my crazy, mixed-up teenage years, and I'll be the only girl I know without a mother to fight with.[CN] 我要進入難的青春期 卻沒有母親陪伴我 荷莉 你一直在倫敦 The Parent Trap (1998)
- She didn't make it. Her body was too old. The heat got to her.[CN] 她太老不中用没过来 The Faculty (1998)
I've been working at night.[CN] 我夜工作 The Red Violin (1998)
You don't wanna sit in jail for three months unless..."[CN] 你又不想在监狱里三个月,除非 -- Wild Things (1998)
Can you handle so many balls at the same time?[CN] 那麼多球你得住嗎? Your Place or Mine (1998)
Half will not make it.[CN] 相当难。 有半数将无法存活 Alaska: Spirit of the Wild (1998)
Well, I figure after this the worst is gonna be gone.[CN] 我猜最苦的已经过去了 The Thin Red Line (1998)
A hard night, wasn't it?[CN] 今晚很难,对不? The Power of Kangwon Province (1998)
You'll get over it.[CN] 你就要过来了 Wild Things (1998)
Pulling an all nighter?[CN] 嘿,要夜吗? Jack Frost (1998)
That's some hard shit, my man, you know?[CN] 的真够久 He Got Game (1998)
- Don't stay up all night.[CN] - 晚安 - 别 Shot Through the Heart (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top