ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

熟す

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -熟す-, *熟す*
Japanese-English: EDICT Dictionary
熟す[じゅくす, jukusu] (v5s,vt) (1) (uk) to digest; (2) (uk) to break down; to break to pieces; to crush; (3) (uk) to be able to use; to be good at; to have a good command of; (4) (uk) to finish; to complete; to manage; to perform; (5) (uk) to sell; (suf,v5s) (6) (uk) (after the -masu stem of a verb) to do ... well; to do ... completely; (P) [Add to Longdo]
熟す[じゅくす, jukusu] (v5s,vi) (1) to ripen; to mature; (2) to be ready for action; to be the right time (to act); (3) to be in common use; to come to sound natural; (4) to become skilled [Add to Longdo]
熟す[じゅくする, jukusuru] (vs-s,vi) (1) to ripen; to mature; (2) to be ready for action; to be the right time (to act); (3) to be in common use; to come to sound natural; (4) to become skilled [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The apples will be ripe soon.これらのりんごはもうすぐ熟すだろう。
Cherries are ripe in June or July.さくらんぼは六月か七月に熟す
A monkey is mature at a few years old.サルは2、3歳で成熟する。
Men get their growth before they are thirty.人の体は三十前に成熟する。
She watched the gardens grow, and she watched the apples turn red and ripen.彼女は畑の作物が育ち、りんごの実が赤く熟すのをみました。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top