ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -热-, *热*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[热, rè, ㄖㄜˋ] heat, fever, zeal
Radical: Decomposition: 执 (zhí ㄓˊ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 606

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rè, ㄖㄜˋ, / ] heat; to heat up; fervent; hot (of weather); warm up, #879 [Add to Longdo]
[rè qíng, ㄖㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] cordial; enthusiastic; passion; passionate; passionately, #1,997 [Add to Longdo]
[rè liè, ㄖㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] warm (welcome etc), #3,110 [Add to Longdo]
[rè diǎn, ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] hot spot; point of special interest, #3,584 [Add to Longdo]
线[rè xiàn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] hotline (communications link), #3,948 [Add to Longdo]
[rè ài, ㄖㄜˋ ㄞˋ, / ] to love ardently; to adore, #4,433 [Add to Longdo]
[rè nao, ㄖㄜˋ ㄋㄠ˙, / ] bustling with noise and excitement; lively, #4,520 [Add to Longdo]
[rè mén, ㄖㄜˋ ㄇㄣˊ, / ] popular; hot; in vogue, #5,916 [Add to Longdo]
[rè xīn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄣ, / ] enthusiasm; zeal; zealous; zest; enthusiastic; ardent; warmhearted, #7,270 [Add to Longdo]
[rè liàng, ㄖㄜˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] heat; how hot; quantity of heat; calorific value, #7,297 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unfortunately, I can finally draw a line between love and passion.[CN] 什么是爱情和 Episode #1.8 (2004)
Frank, will you make yourself agreeable?[CN] 弗兰克, 情些来招待我们的客人 The Mummy (1932)
Have a nice cup of tea, ma'am.[CN] 喝杯茶吧,夫人 Cavalcade (1933)
So I don't have to go up to Father in that beastly hot Sudan.[CN] 我就不必大老远跑到得要命的苏丹 去找我父亲了 The Mummy (1932)
I was wondering something,so I wanted to ask you,[CN] 情和爱情什么地方不一样 Episode #1.8 (2004)
She gave birth to me, and raised me well.[CN] 也会泪盈眶 用力一点 知道了 Episode #1.4 (2004)
What's the difference between passion and love?[CN] 比方说这就是情吗 Episode #1.8 (2004)
And let us drink to the hope that one day this country of ours, which we love so much, will find dignity and greatness and peace again.[CN] 让我们干杯 希望我们如此爱的这个国家 能重新找回她的尊严 Cavalcade (1933)
Yoon is a star...a star![CN] 而且说实在的这不是小允的 这是属于爱崔允的 Episode #1.2 (2004)
Let's see what you're like a second tme around.[CN] 让我再跟你亲一次 Taki no shiraito (1933)
Très piquants![CN] 还是 Design for Living (1933)
# Some girls are slow Some even answer "no" #[CN] 有些女孩很慢 另一些甚至说 不 One Hour with You (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top