ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -烤-, *烤*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[烤, kǎo, ㄎㄠˇ] to bake, to cook, to roast, to toast
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  考 [kǎo, ㄎㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2629

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎo, ㄎㄠˇ, ] to roast; bake; to broil, #4,885 [Add to Longdo]
[shāo kǎo, ㄕㄠ ㄎㄠˇ, / ] barbecue; roast, #8,388 [Add to Longdo]
[kǎo ròu, ㄎㄠˇ ㄖㄡˋ, ] barbecue (lit. roast meat), #13,074 [Add to Longdo]
[kǎo yān, ㄎㄠˇ ㄧㄢ, / ] flue-cured tobacco, #16,732 [Add to Longdo]
[kǎo yā, ㄎㄠˇ ㄧㄚ, / ] roast duck, #23,842 [Add to Longdo]
[kǎo xiāng, ㄎㄠˇ ㄒㄧㄤ, ] oven (Taiwan), #25,164 [Add to Longdo]
[hōng kǎo, ㄏㄨㄥ ㄎㄠˇ, ] to roast; to bake, #27,563 [Add to Longdo]
[kǎo jī, ㄎㄠˇ ㄐㄧ, / ] roast chicken, #35,052 [Add to Longdo]
[kǎo huǒ, ㄎㄠˇ ㄏㄨㄛˇ, ] to warm oneself at a fire, #43,880 [Add to Longdo]
[kǎo lú, ㄎㄠˇ ㄌㄨˊ, / ] oven (PRC), #51,063 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One pilsner here![CN] -一份香肠 The Blue Angel (1930)
Pease, come on in now.[CN] 快请过来火吧 Taki no shiraito (1933)
How about soju? Lay your sister down and come here.[CN] 我教你吃五花肉跟喝烧酒 Episode #1.2 (2004)
Uh, baked apple.[CN] 苹果 Design for Living (1933)
Quite similar.[CN] 吃过五花肉吗 Episode #1.2 (2004)
Your toast is burning.[CN] 你面包焦了 The Awful Truth (1937)
And before you could count ten, the whole room was ablaze.[CN] 面包的时候 真的把消防队招来了 他们还没来得及动手 Cavalcade (1933)
Please, make yourself comfortabe here,[CN] 火吧 Taki no shiraito (1933)
Bar...[CN] ... I Love Hong Kong 2012 (2012)
Should I serve the wine with the squab, sir?[CN] 请问我要不要在 乳鸽来之前先倒酒? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Don't burn that toast, Annie. Kitchy, kitchy, kitchy, kitchy, kitchy.[CN] 别把面包糊了,安妮 Cavalcade (1933)
Come and hold this fork a minute, Annie, or they'll have to call a fire brigade to put my face out.[CN] 一块面包居然会冒这么多烟 我简直都要叫消防队了,真是的 Cavalcade (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top