ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

烟雾

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -烟雾-, *烟雾*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烟雾[yān wù, ㄧㄢ ㄨˋ, / ] smoke; mist; vapor; smog; fumes, #13,245 [Add to Longdo]
如堕烟雾[rú duò yān wù, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄛˋ ㄧㄢ ㄨˋ, / ] as if degenerating into smoke (成语 saw); ignorant and unable to see where things are heading [Add to Longdo]
烟雾[yān wù jì, ㄧㄢ ㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] an aerosol spray [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Turn stern onto her and make smoke.[CN] 调转船尾向他释放烟雾 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Make smoke.[CN] 烟雾 Thunderball (1965)
Smog control.[CN] 烟雾控制. Plunder Road (1957)
Achilles turning under smoke, sir.[CN] 阿喀琉斯号在烟雾中调头了 Pursuit of the Graf Spee (1956)
We can use smoke pots, the way the Army uses them.[CN] 要怎么做? 学军队使用烟雾 The Birds (1963)
# Up where the smoke is all billowed and curled[CN] 在上面烟雾如巨浪般翻滚卷曲 Mary Poppins (1964)
I'll send up a smoke signal.[CN] 我会发烟雾信号 Man's Favorite Sport? (1964)
It was dark in the trees... and I saw this smoke.[CN] 树林里很黑... 我看见了烟雾 Curse of the Demon (1957)
A smog ticket.[CN] 一个烟雾罚单 Plunder Road (1957)
There's a lot more... about seeing visions of a monstrous, smoky shape... and feeling cold, like you said you were.[CN] - 不 谢谢 还有好多... 看见可怕的烟雾缭绕的形状... 感觉发冷 就像你说你冷 Curse of the Demon (1957)
It's kind of smoky in here.[CN] 里面烟雾缭绕 The Trouble with Angels (1966)
I could've sworn the smoke came after me.[CN] 我可以发誓烟雾在跟着我 Curse of the Demon (1957)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top