ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -炸-, *炸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[炸, zhà, ㄓㄚˋ] to explode; to fry in oil; to scald
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  乍 (zhà ㄓㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A sudden 乍 flame 火; 乍 also provides the pronunciation,  Rank: 976

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bào zhà, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] explosion; to explode; to blow up; to detonate, #2,340 [Add to Longdo]
[zhá, ㄓㄚˊ, ] to deep fry, #4,510 [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, ] explode, #4,510 [Add to Longdo]
[zhà dàn, ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] bomb, #5,650 [Add to Longdo]
[hōng zhà, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ, / ] to bomb; to bombard, #9,320 [Add to Longdo]
[zhà yào, ㄓㄚˋ ㄧㄠˋ, / ] explosive (substance), #10,926 [Add to Longdo]
[yóu zhá, ㄧㄡˊ ㄓㄚˊ, ] to deep fry, #15,957 [Add to Longdo]
[hōng zhà jī, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] bomber (aircraft), #16,319 [Add to Longdo]
[zhà huǐ, ㄓㄚˋ ㄏㄨㄟˇ, / ] to blow up; to destroy with explosives, #20,900 [Add to Longdo]
[zhà sǐ, ㄓㄚˋ ㄙˇ, ] to kill with an explosion, #21,331 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
薬;さく薬[さくやく, sakuyaku] (n) explosives [Add to Longdo]
裂;さく裂;れつ[さくれつ, sakuretsu] (n,vs) explosion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Body? -It's spectacular. -It really is.[JA] ねえ すごかったです (徳井)裂でしたね Three Crushes (2015)
- Kid attacking with the left hook![JA] "キッドの左フック裂! Grudge Match (2013)
Grenade in my face.[CN] 我的臉被了. Grand Hotel (1932)
He's a regular Yankee now, and he was making a brag... that his carpetbagger friends done run the taxes way up sky-high on Tara.[CN] 现在我应在橡园过著快乐的日子 但战争真的来了 我亲眼目睹我的朋友被 Gone with the Wind (1939)
No, she would just be very sarcastic. It wouldn't mean much to her.[JA] えー どうせ嫌み裂ですよ 焼け石に水って Shinburando setsuritsu (2015)
Let's make some Dduk-Bok-gi together, Eun-Che.[CN] 酱面你自己用力吃吧 Episode #1.8 (2004)
How do I know you don't want to blow up a factory?[CN] 谁知道你是不是 想去工厂呀? Ninotchka (1939)
I'm sorry to keep you waiting but this brother of yours jumps around like a grasshopper.[CN] 但是你的哥哥像是锰一样乱跳 'G' Men (1935)
This ship is gonna tear apart at any moment.[JA] 船体は今にも 裂しそうです After Earth (2013)
Bombs will fall, civilization will crumble... but not yet, please.[CN] 弹会降落 文明会崩溃 但是还没有 Ninotchka (1939)
You think you can buy that with money?[CN] 我们做酱面来吃 Episode #1.8 (2004)
Look at this wretched flag, those firecrackers went all over the place.[JA] はいはい 見て見て 旗がこんなになってしまいました あの時はあちこちで爆竹が裂しましたが - Night Market Hero (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top