ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -炳-, *炳*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[炳, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] bright, luminous; glorious
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  丙 [bǐng, ㄅㄧㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 3227

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, ] bright; brilliant; luminous, #24,602 [Add to Longdo]
[biāo bǐng, ㄅㄧㄠ ㄅㄧㄥˇ, ] shining; splendid, #72,057 [Add to Longdo]
[Zhāng Bǐng lín, ㄓㄤ ㄅㄧㄥˇ ㄌㄧㄣˊ, ] Zhang Taiyan 章太炎 (1869-1936), scholar, journalist, revolutionary and leading intellectual around the time of the Xinhai revolution, #141,824 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It vanished during the fight.[CN] 就是哥和发仔打架时丢的 Chat sup yee ga fong hak (1973)
Master Bing, don't accuse an innocent person![CN] 太子,你别冤枉好人 Chat sup yee ga fong hak (1973)
Ah Bing![CN] Chat sup yee ga fong hak (1973)
Ah Bing,[CN] Chat sup yee ga fong hak (1973)
Ah Bing, if you don't want your pants burnt, you should iron them yourself![CN] 哥,你要怕人熨烂裤子 就别找人熨 Chat sup yee ga fong hak (1973)
See?[CN] и盢璶 In the Realm of the Senses (1976)
I wasn't the one who burned the pants, and even if I was,[CN] 别说不是我太子熨的 就是我熨坏的 Chat sup yee ga fong hak (1973)
Brother Bing, I can't tell now who it was.[CN] 哥,我现在不知道是谁了 Chat sup yee ga fong hak (1973)
Chow Bing-Ken. Oh no! Brother Bing![CN] 根,糟了, Chat sup yee ga fong hak (1973)
Ah Bing![CN] ,糟糕了 Chat sup yee ga fong hak (1973)
Ah Ping, what are you talking with them for?[CN] 啊,你跟他们讲话什么 Chat sup yee ga fong hak (1973)
Ah Bing, stay out of it.[CN] ,这又不关我们的事 Chat sup yee ga fong hak (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top