ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -炎-, *炎*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[炎, yán, ㄧㄢˊ] flame, blaze; hot
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] Two fires 火 burning, Rank: 1324

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yán, ㄧㄢˊ, ] flame; inflammation; -itis, #4,754 [Add to Longdo]
[yán zhèng, ㄧㄢˊ ㄓㄥˋ, ] inflammation, #7,967 [Add to Longdo]
[fèi yán, ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, ] pneumonia; inflammation of the lungs, #10,981 [Add to Longdo]
[gān yán, ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis, #11,418 [Add to Longdo]
[yán rè, ㄧㄢˊ ㄖㄜˋ, / ] blistering hot; sizzling hot (weather), #13,329 [Add to Longdo]
关节[guān jié yán, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ ㄧㄢˊ, / ] arthritis, #15,296 [Add to Longdo]
[bí yán, ㄅㄧˊ ㄧㄢˊ, ] rhinitis, #15,356 [Add to Longdo]
[xiāo yán, ㄒㄧㄠ ㄧㄢˊ, ] to reduce fever; antipyretic; to decrease inflammation, #15,772 [Add to Longdo]
[fā yán, ㄈㄚ ㄧㄢˊ, / ] inflamed from infection or injury; inflamation, #18,480 [Add to Longdo]
[wèi yán, ㄨㄟˋ ㄧㄢˊ, ] gastritis, #18,866 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[えん, en] (suf) (See 腱) -itis (indicating an inflammatory disease) [Add to Longdo]
(P);焔[ほのお(P);ほむら, honoo (P); homura] (n) flame; blaze; (P) [Add to Longdo]
;[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) blazing; fiery [Add to Longdo]
[えんか, enka] (n) (1) hot summer; (2) middle of summer [Add to Longdo]
[えんこう, enkou] (n) flame [Add to Longdo]
[えんしょ, ensho] (n,adj-no) heat wave; intense heat [Add to Longdo]
[えんしょう, enshou] (n) inflammation; irritation; (P) [Add to Longdo]
症性腸疾患[えんしょうせいちょうしっかん, enshouseichoushikkan] (n) inflammatory bowel disease; IBD [Add to Longdo]
症病巣[えんしょうびょうそう, enshoubyousou] (n) inflamed part; site of inflammation [Add to Longdo]
[えんじょう, enjou] (n,vs) (1) blazing up; (2) destruction of a large building by fire; (3) flood of comments to a blog, exceeding what the blog's owner can answer; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
All of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.30階建の超高層ビルが突然爆発上した。
I'm troubled with atopic dermatitis.アトピー性皮膚で悩んでいます。
I have allergic rhinitis.アレルギー性鼻です。
While visiting Switzerland, he became ill with pneumonia.スイスを訪れている間、彼は肺にかかってしまった。
The flame has begun to fade.そのは衰え始めた。
The girl screamed when she saw the flames.その少女はを見て悲鳴を上げた。
An operation on his throat helped him recover from the pneumonia, but it left him without his voice.のどの手術は彼の肺の回復には役だったが、手術の結果、彼の声は出なくなってしまった。
All her years of work and effort have gone up in flames.ママの長年の仕事と努力がに包まれてしまったんですもの。
I often get conjunctivitis.よく結膜を起こします。
I had mastitis before.以前に乳腺をわずらいました。
Fire devoured the forest.が森を包み込んだ。
Turn the flame down low.を弱くしなさい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほのお, honoo] Flamme [Add to Longdo]
[えんしょう, enshou] Entzuendung [Add to Longdo]
症病巣[えんしょうびょうそう, enshoubyousou] Entzuendungsherd [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top