ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -灼-, *灼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[灼, zhuó, ㄓㄨㄛˊ] to burn, to cauterize; bright
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2867

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] brilliant; cauterize, #18,072 [Add to Longdo]
[shāo zhuó, ㄕㄠ ㄓㄨㄛˊ, / ] to burn, #39,997 [Add to Longdo]
真知[zhēn zhī zhuó jiàn, ㄓㄣ ㄓ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] penetrating insight, #43,437 [Add to Longdo]
[zhuó jiàn, ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] brilliant views, #165,594 [Add to Longdo]
[yōu zhuó, ㄧㄡ ㄓㄨㄛˊ, / ] worrying [Add to Longdo]
[shāo zhuó gǎn, ㄕㄠ ㄓㄨㄛˊ ㄍㄢˇ, / ] sunburn [Add to Longdo]
[shǎn zhuó, ㄕㄢˇ ㄓㄨㄛˊ, / ] flash [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あらた, arata] (adj-na) (1) (arch) (See たか) clear; vivid; brilliant; (2) prominent; obvious; evident [Add to Longdo]
たか;[あらたか, arataka] (adj-na) (arch) clearly miraculous; remarkably miraculous [Add to Longdo]
[しゃくぜん, shakuzen] (adj-na) (1) (arch) clear (miracle, sign from the Gods) manifest; (2) (arch) plain as day; obvious; clear [Add to Longdo]
[しゃくぜん, shakuzen] (adj-t,adv-to) (1) (arch) shining; radiant; (2) (arch) evident; clear [Add to Longdo]
熱;しゃく熱[しゃくねつ, shakunetsu] (n,adj-no) red hot; scorching heat; incandescence [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The scorching sun grilled us.熱の太陽で体が焦げるほどだった。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top