ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

潜水

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -潜水-, *潜水*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜水[qián shuǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] dive, #15,467 [Add to Longdo]
潜水[qián shuǐ yuán, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] frogman, #35,249 [Add to Longdo]
潜水[qián shuǐ tǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄥˇ, / ] submarine, #43,116 [Add to Longdo]
潜水[qián shuǐ zhě, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄜˇ, / ] a diver, #106,543 [Add to Longdo]
潜水[qián shuǐ yī, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄧ, / ] diving suit, #112,634 [Add to Longdo]
潜水[qián shuǐ dāo, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠ, / ] dive knife [Add to Longdo]
潜水夫病[qián shuǐ fū bìng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄨ ㄅㄧㄥˋ, / ] bends [Add to Longdo]
潜水夫症[qián shuǐ fū zhèng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄨ ㄓㄥˋ, / ] bends [Add to Longdo]
潜水装备拖轮箱[qián shuǐ zhuāng bèi tuō lún xiāng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄣˊ ㄒㄧㄤ, / ] diving bag; diving suitcase [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
潜水[せんすいかん, sensuikan] (n) เรือดำน้ำ

Japanese-English: EDICT Dictionary
潜水[せんすい, sensui] (n,vs) diving; (P) [Add to Longdo]
潜水[せんすいかん, sensuikan] (n) submarine; (P) [Add to Longdo]
潜水艦発射弾道ミサイル[せんすいかんはっしゃだんどうミサイル, sensuikanhasshadandou misairu] (n) submarine-launched ballistic missile; SLBM [Add to Longdo]
潜水[せんすいき, sensuiki] (n) diving apparatus [Add to Longdo]
潜水作業員[せんすいさぎょういん, sensuisagyouin] (n) diver [Add to Longdo]
潜水[せんすいちゅう, sensuichuu] (adv) while diving; while submerged [Add to Longdo]
潜水[せんすいてい, sensuitei] (n) submarine; submersible vessel [Add to Longdo]
潜水[せんすいびょう, sensuibyou] (n) decompression sickness; caisson disease; the bends [Add to Longdo]
潜水[せんすいふ, sensuifu] (n) diver [Add to Longdo]
潜水[せんすいふく, sensuifuku] (n) diving suit [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This diver's watch is a little too expensive.この潜水時計は少し値段が高すぎます。
We all live in a yellow submarine.俺たちみんな黄色い潜水艦でくらしている。 [M]
I've never seen a yellow submarine in my life.私はこれまで黄色い潜水艦を見たことがない。
Can you swim under water?水中を潜水して泳げますか。
The submarine sank, never to rise again.潜水艦は沈んで二度と浮上しなかった。
The divers can gather pearls with no danger.潜水夫は危険なく真珠を集めることができる。
Can you swim under water?潜水して泳げるかい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
潜水[せんすい, sensui] -tauchen [Add to Longdo]
潜水[せんすいふ, sensuifu] Taucher [Add to Longdo]
潜水[せんすいかん, sensuikan] U-Boot, Unterseeboot [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top