ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

潜入

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -潜入-, *潜入*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜入[qián rù, ㄑㄧㄢˊ ㄖㄨˋ, / ] to submerge; to infiltrate; to steal into, #16,207 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
潜入[せんにゅう, sennyuu] (n,vs) infiltration; sneaking in; (P) [Add to Longdo]
潜入[せんにゅうしゃ, sennyuusha] (n) intruder; infiltrator [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Disguising himself as a peasant he crept into the castle town.彼は農夫に身をやつして城下町に潜入した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
潜入[せんにゅう, sennyuu] heimlich_eintreten, sich_einschmuggeln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top