ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

潜伏

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -潜伏-, *潜伏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜伏[qián fú, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄨˊ, / ] to hide; to cover up; to conceal, #13,545 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
潜伏[せんぷく, senpuku] (n,vs) concealment; hiding; ambush; incubation; (P) [Add to Longdo]
潜伏[せんぷくき, senpukuki] (n) incubation period [Add to Longdo]
潜伏[せんぷくせい, senpukusei] (n) latency [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The suspect was hiding out in the mountains for three weeks.容疑者は三週間山に潜伏していた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
潜伏[せんぷく, senpuku] sich_verbergen, verborgen_sein, latent_sein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top