ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

漿

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -漿-, *漿*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
漿[漿, jiāng, ㄐㄧㄤ] pulp, starch, syrup; a thick fluid
Radical: , Decomposition:   將 [jiāng, ㄐㄧㄤ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāng, ㄐㄧㄤ, / 漿] broth; serum; to starch, #6,487 [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, / 漿] starch paste, #6,487 [Add to Longdo]
血浆[xuè jiāng, ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧㄤ, / 漿] blood plasma, #8,567 [Add to Longdo]
豆浆[dòu jiāng, ㄉㄡˋ ㄐㄧㄤ, / 漿] soy milk, #10,593 [Add to Longdo]
岩浆[yán jiāng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] lava; magma, #26,119 [Add to Longdo]
纸浆[zhǐ jiāng, ㄓˇ ㄐㄧㄤ, / 漿] paper pulp, #27,789 [Add to Longdo]
糖浆[táng jiāng, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] syrup, #31,327 [Add to Longdo]
蜂王浆[fēng wáng jiāng, ㄈㄥ ㄨㄤˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] royal jelly, #47,723 [Add to Longdo]
浆果[jiāng guǒ, ㄐㄧㄤ ㄍㄨㄛˇ, / 漿] berry, #52,050 [Add to Longdo]
岩浆岩[yán jiāng yán, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ ㄧㄢˊ, / 漿] igneous rock, #92,464 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
漿を乞いて酒を得る[しょうをこいてさけをうる, shouwokoitesakewouru] (exp) (id) to get more than one requests; to beg for water and receive wine [Add to Longdo]
漿液;しょう液[しょうえき, shoueki] (n) juice; sap; blood serum [Add to Longdo]
漿[しょうか, shouka] (n,adj-no) (See 液果) moist, pulpy fruit (i.e. tomato, grape, berry) [Add to Longdo]
漿尿膜[しょうにょうまく, shounyoumaku] (n) chorioallantois [Add to Longdo]
漿[しょうまく, shoumaku] (n) (1) serous membrane; (2) chorion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top